Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: Klacht verhoging medicatie en toediening in depotvorm ZM Rijnmond
Datum uitspraak: 30-11-2020
Klachtencommissie: KC Cliënten Parnassia Groep, kamer Rijnmond

Korte toelichting klacht en uitspraak: Klager wil geen antipsychotische medicatie in depotvorm omdat hij daarvan gaat hyperventileren en ‘koudeaanvallen’ krijgt. Klachtencommissie vindt de verhoging van de dosering nodig om ernstig nadeel af te wenden en verklaart de klacht ongegrond.
 

Toelichting klacht: Klager heeft ernstige bezwaren tegen de antipsychotische medicatie in depotvorm vanwege de door hem als zeer nadelige aangemerkte bijwerkingen zoals hyperventilatie en “koudeaanvallen”. De huidige dosering van de medicatie en de gekozen toedieningsvorm (oraal en druppelvorm) volstaan wat hem betreft. Hij verzet zich fel tegen het per injectie toedienen van de medicatie. Volgens klager is er geen reden voor een verdere verhoging van de dosering.

Verweerder geeft aan dat er wel sprake is van een prille stabiele situatie, maar  dat de ingezette behandeling momenteel nog onvoldoende effect heeft gehad. Op de afdeling is klager nog erg psychotisch. Daarnaast is er in korte tijd meerdere keren sprake geweest van dreigende situaties. De dosering van de medicatie is nog niet op het goede niveau. Het ernstig nadeel is nog onvoldoende geweken en kan niet anders kan worden afgewend dan door een verhoging van de medicatie.

Uitspraak klachtencommissie: De commissie heeft geen reden gezien te twijfelen aan de juistheid van de stelling dat het ernstig nadeel onvoldoende geweken is en niet anders kan worden afgewend dan door een verhoging van de dosering van de medicatie. De eventuele bijwerkingen worden betrokken bij de evaluatie van de behandeling, zodat naar het oordeel van de commissie ook om die reden de behandeling met depotmedicatie kan worden ingezet. Klacht is ongegrond.