Succesverhalen

Componence Asset List

Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kunt u direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kunt u vragen kwijt tijdens uw behandeling? Ons  kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop. 


 

Gepaste zorg

Parnassia Groep wil dat iedere patiënt zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Vanaf 1 januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe u de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar u luisteren. Dat uw behandeling het beste aansluit bij uw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en

behoeften. Dat uw behandelaar met u bekijkt hoe uw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kan worden betrokken. Dat uw behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd.

 

Regiebehandelaar

Bij dit proces speelt uw regiebehandelaar een centrale rol. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom uw behandeling goed is geregeld. Bij de regiebehandelaar kunt u terecht met vragen of opmerkingen. Wie dat is, kan per behandelfase verschillen.

 

Korte uitleg

Met het kwaliteitsstatuut maken wij duidelijk

  • aan welke kwaliteitscriteria de geleverde zorg voldoet
  • hoe uw behandelaar en u samen keuzes maken en besluiten nemen, om welke keuzes het gaat en wat die keuzes inhouden. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk de regie over uw behandeling houden en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren – zelfs als er sprake is van gedwongen zorg
  • wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer er verschillende behandelaren bij uw behandeling betrokken zijn
  • hoe er – als u dat wilt – met familie en andere direct betrokkenen wordt samengewerkt om uw behandeling te ondersteunen.

 

Houvast

Het volledige kwaliteitsstatuut vindt u hier op de websites van Parnassia Groep. Beschikt u niet over internetmogelijkheden of een printer, dan kunt u een geprinte versie opvragen bij uw behandelaar of via onze Informatieservice, informatie@parnassiagroep.nl, telefoon 088 357 13 57.

 

Vraag door

Het kwaliteitsstatuut is een soort gids met antwoorden op de meest gestelde vragen over de

kwaliteit van de behandeling. Begrijpt u bepaalde informatie niet? Vraag dan vooral bij uw behandelaar door  totdat u de informatie begrijpt. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat u in elk geval wilt weten – en zet dat desnoods kort op papier. Maak ook gebruik van dit overzicht met voorbeeldvragen.

 

Professioneel statuut

Het kwaliteitsstatuut is onlosmakelijk verbonden met ons professioneel statuut

Het professioneel statuut geldt voor al onze behandelaars en beschrijft hun verantwoordelijkheden. Hierin vindt u dus ook een uitwerking van hoe uw regiebehandelaar samenwerkt met medebehandelaars.