Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document:

​​​​​​​ ECLI:NL:RBLIM:2020:1639​​​​​​​

Datum uitspraak: 25 februari 2020

Rechtbank: Limburg

Korte toelichting klacht en uitspraak: Betrokkene klaagt stelt dat medisch onderzoek niet voldoet aan de door de wet gestelde eisen omdat het medisch onderzoek via beeldbellen heeft plaatsgevonden. Rechtbank is van oordeel dat een onderzoek via beeldbellen mag plaatsvinden wanneer een lijfelijk onderzoek niet mogelijk blijkt vanwege belemmeringen die het spoedeisende karakter van een crisismaatregel met zich mee kunnen brengen. In dit geval is daar volgens de rechtbank sprake van. Klacht ongegrond.

Toelichting klacht: betrokkene stelt dat medisch onderzoek niet voldoet aan de door de wet gestelde eisen omdat het medisch onderzoek via beeldbellen en dus middels indirect contact heeft plaatsgevonden zonder nadere motivatie waarom de psychiater betrokkene niet in direct contact heeft gesproken en heeft geobserveerd.

Toelichting uitspraak: De rechtbank overweegt dat bij een onderzoek via beeldbellen niet alleen de geur weg valt, maar bestaat ook het risico dat de visuele waarneming door de psychiater gering zal zijn. Bovendien zou de lichaamstaal van betrokkene minder goed waarneembaar kunnen zijn voor de medicus. Dit betekent dat direct contact, in de vorm van een onderzoek ter plaatse, te allen tijde de voorkeur verdient. Desalniettemin is de rechtbank van oordeel dat een onderzoek via beeldbellen mag plaatsvinden wanneer een lijfelijk onderzoek niet mogelijk blijkt vanwege belemmeringen die het spoedeisende karakter van een crisismaatregel met zich mee kunnen brengen. In dit geval is daar volgens de rechtbank sprake van. Klacht ongegrond.