Succesverhalen

Componence Asset List

De regelgeving op het gebied van medicatie verandert constant. Het is voor een individuele arts ondoenlijk om de veranderingen bij te houden. Daarom ontwikkelde de Parnassia Groep in 2019 de Alii app. De app bevat alle geactualiseerde protocollen op het gebied van de behandeling van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen, de zogenoemde farmacotherapie.

‘De applicatie heeft veel voordelen’, zegt Bas van der Hoorn, voorzitter stuurgroep Alii. ‘De app kan overal geraadpleegd worden: op de desktop via het intranet, op een iPad of op een telefoon. En door de keuze voor een app in plaats van een papieren boek zoals voorheen, kunnen protocollen heel gemakkelijk en snel worden aangepast wanneer bevindingen uit onderzoek daar aanleiding toe geven.’

Bijna alle specialismegroepen van Parnassia Groep werkten in 2019 mee aan de vernieuwde versie van de farmacotherapieprotocollen. “Op dit moment zijn alle farmacotherapieprotocollen voor de verschillende stoornissen in de app opgenomen”, vervolgt Bas. “De applicatie beschrijft voor elke stoornis wat in welke fase de voorkeursmedicatie is en welke aandachtspunten je daarbij in acht moet nemen. Er zijn plannen om ook andersoortige behandelprotocollen op te nemen.”  

“Het formularium werd eens in de vier jaar geactualiseerd, een enorme klus”, zegt Bas tot slot. “Alii zorgt ervoor dat je altijd volgens de laatste inzichten handelt: het systeem ‘pusht’ de nieuwste wetenschappelijke inzichten automatisch naar de verantwoordelijke specialismeleider en de apotheek, zodat zij hun protocollen kunnen updaten.”

Een formularium  is een bondige samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een ziekte of indicatie, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het formularium reikt de (huis)arts een handvat aan bij het voorschrijven van geneesmiddelen die in aanmerking komen bij een bepaalde indicatie. Hierbij worden per symptoom, klacht of ziekte behandelopties aangeboden, onderverdeeld in behandelstappen en/of therapiekeuze. Formularia kunnen gebundeld worden op landelijke, regionaal en zelfs lokaal niveau. Bron: formularium.nl.