Succesverhalen

Componence Asset List

Parnassia Groep werkt in Wassenaar aan laagdrempelige toegang tot GGZ-kennis en kunde voor alle burgers. De gemeente, alle huisartsen en de POH-GGZvan Indigo werken sinds 2019 samen aan Mentaal Lokaal Wassenaar.

Mentaal Lokaal Wassenaar is een lokaal netwerk van (digitale en analoge) diensten, plekken, tools en rollen. Een netwerk van bestaande knooppunten, aangevuld met nieuwe knooppunten en nieuwe dwarsverbanden tussen de knooppunten. De inwoners van Wassenaar kunnen gebruik maken van deze knooppunten om nieuwe vaardigheden te leren, kennis op te doen, maar ook om passende zorg en ondersteuning te krijgen op de momenten waarop dat nodig is.

Sleutelfiguren wijzen hen de weg als ze vertellen waar ze mee worstelen. Knooppunten zoals de boksschool of de kapper worden zo plekken waar ze praktische tips kunnen krijgen rond mentaal welbevinden. Samen met de partijen in het sociaal domein gaan we deze plannen stap voor stap realiseren. Zo ontstaat een mentaal gezonde Wassenaarse samenleving die minder vaak een beroep zal doen op de gespecialiseerde GGZ.

Bron: Eddo Velders