Succesverhalen

Componence Asset List

De achtergrond van deze onderzoekslijn is het feit dat er effectieve behandelingen voor Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) bestaan, zoals psychotherapie en medicatie, maar dat een belangrijk deel van de cliënten niet of onvoldoende op deze behandelingen reageert. Soms doordat zij deze behandelingen niet krijgen aangeboden, soms doordat deze behandelingen niet aanslaan.

Voor chronische, vroeg-ontstane PTSS is er zelfs een gebrek aan goed onderzoek naar de effectiviteit van deze behandelingen. Het is van groot belang dat zowel de effectiviteit van interventies, als hun bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk wordt vastgesteld.  

We doen onder andere onderzoek naar het verbeteren van de behandeling voor volwassenen met trauma’s uit de kindertijd. Daarnaast is preventie van groot belang. Ook doen we vervolgonderzoek naar het voorkomen van somatische problemen bij patiënten met PTSS, zoals het metabool syndroom. Dit kan veel gezondheidswinst opleveren. Het laatste onderzoeksgebied gaat over preventie of snelle behandeling bij somatisch zieke mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.  

De onderzoeken vinden plaats op de PsyQ afdeling Psychotrauma in Den Haag. Deze afdeling heeft sinds 2019 het TOPGGz keurmerk. De afdeling richt zich op de zorg aan cliënten met PTSS die onvoldoende baat hebben gehad bij behandeling in de specialistische GGZ of bij wie sprake is van complexe PTSS.