Succesverhalen

Componence Asset List

Het wetenschappelijk onderzoek binnen de Parnassia Groep richt zich op onderzoek dat directe relevantie heeft voor de patiëntenzorg.

De onderzoekslijnen en thema’s richten zich soms op specifieke diagnosecategoriën, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, psychose, eetstoornissen, ADHD en verslaving. Ander onderzoek richt zich op doelgroepen, zoals ouderen, EPA, ziekenhuispsychiatrie en LVB.

Ook is er aandacht voor overstijgende thema’s, zoals transculturele psychiatrie, trauma en de thema’s van het verpleegkundig onderzoeksplatform: herstel, somatiek en leefstijl, agressie en zelfbeschadigend gedrag.

Parnassia Groep neemt verder actief deel aan Redesigning Psychiatry, een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die samen een gewenst ontwerp maken van de GGZ voor de toekomst, door te innoveren vanuit betekenis. Zo proberen we aan te sluiten bij de huidige praktijk en mee te bouwen aan de toekomst.