Succesverhalen

Componence Asset List

Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek bij Parnassia Groep draagt bij aan betere behandelingen en zorg voor patiënten. Het levert nieuwe kennis op of praktische toepassingen van getoetste theorieën.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de zorgbedrijven van Parnassia Groep, dichtbij de patiënten en professionals. Er lopen binnen de hele organisatie zo’n 200 onderzoeken, van kortdurende, kleinschalige stage- en scriptieonderzoeken tot meerjarige promotietrajecten en topklinisch, internationaal hoog aangeschreven, extern gesubsidieerd onderzoek.
De samenhang tussen de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek is van groot belang: de onderzoeksvragen komen vanuit de zorg, de uitvoer van het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in de zorg en de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te vergroten. Dit leidt tot een kenniscyclus, waarbij de opgedane kennis in de praktijk weer aanleiding geeft tot nieuwe onderzoeksvragen.

Samenwerking rondom kennisontwikkeling komt o.a tot uiting op onze topggz afdelingen. Parnassia Groep ambieert voor de belangrijkste psychische ziektebeelden het bieden van topspecialistische zorg, ofwel TOPGGz. TOPGGz is een beschermd keurmerk voor hooggespecialiseerde afdelingen. Om het keurmerk te verwerven en te behouden moet een afdeling voldoen aan een aantal criteria. Onderzoek, innovatie en verspreiding van kennis zijn belangrijke pijlers voor het TOPGGz keurmerk.