Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+virenze.jpg

Wij moeten u helaas mededelen dat het faillissement uitgesproken is over Virenze. De  curator heeft, namens gemeenten en  zorgverzekeraars, Parnassia Groep en MET ggz gevraagd om per 1 januari 2018 de behandelingen over te nemen en te continueren. Wij bieden de patiënten de mogelijkheid de behandeling bij ons voort te zetten.

Parnassia Groep is een maatschappelijke organisatie die zorg verleent aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en verslavingsproblematiek in een groot aantal regio’s in Nederland. De werkwijze en specifieke aandachtsgebieden van Parnassia Groep sluiten goed aan op die van Virenze. Wij bieden specialistische behandelingen aan, waarbij ons doel is om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw herstel.

Wat verandert er voor u?

Het doel van Parnassia Groep is om u de beste zorg en ondersteuning te (blijven) verlenen. De behandelingen worden zoveel mogelijk voortgezet vanuit de bestaande locatie en indien mogelijk bij dezelfde behandelaar. De verwijzende huisartsen zijn ook via een brief geïnformeerd over deze situatie.

Bent u volwassen en in behandeling op de locaties Heisterberg 8 in Hoensbroek, Maastrichterlaan 80 in Vaals of op de Parallelweg 45-47 in Maastricht dan neemt MET ggz uw behandeling over. Bekijk voor meer informatie: metggz.nl. De behandelteams voor kinderen en jeugd in heel Nederland, en de behandelteams voor volwassenen en ouderen buiten Limburg gaan deel uitmaken van Parnassia Groep.

Heeft u zich bij Virenze aangemeld, maar nog geen intake of gesprekken gehad? Ook dan wordt er zo snel mogelijk met u contact opgenomen om een intake of vervolggesprekken bij ons in te plannen.

Uw dossier

Wij proberen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw dossier. Heeft u er bezwaar tegen dat Parnassia Groep de behandeling van u over neemt, dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken. U kunt hierover ook contact opnemen met onze Informatieservice via het mailadres informatie@parnassiagroep.nl of telefoon 088-3571357.

Vergoeding

De zorgverzekeraars ondersteunen deze overname en blijven de behandeling vergoeden.