Succesverhalen

Componence Asset List

regulier-meisje-zwaait.png

Op zoek naar een medewerker POH-GGZ jeugd, voor jouw praktijk? Dus specifiek gespecialiseerd in hulp voor kinderen, jongeren & het gezin? Kies voor een detachering via Indigo.

Wat doet een POH-GGZ jeugd van Indigo voor jouw huisartsenpraktijk?

Hetzelfde als een allround POH-GGZ medewerker. Het neemt je werk uit handen bij zorg en begeleiding van 0 tot 18 jarigen met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. En is handig voor opbouw en onderhoud van een soepel verwijsnetwerk. Zo vindt je sneller, gerichter en beter je weg.

Klachten voor een POH-GGZ jeugd

Uit onderzoek blijkt dat patiënten bij een POH-GGZ komen met bijvoorbeeld gedragsproblemen, opvoedproblemen, problemen op school en allerlei psychische/psychosociale problemen. Denk aan concentratieproblemen, autismespectrumstoornis, stemmingsproblemen (angst- en somberheidsklachten), psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid), dwangklachten, slaapproblemen en bedplassen. Opvoedvragen kunnen gaan over probleemgedrag van het kind, al dan niet vanwege een echtscheiding of over systeem- en gezinsproblematiek bij multiprobleemgezinnen. Denk ook aan hulp bij dyslexie, taalontwikkelingsstoornissen of schoolverzuim.

Arlette de Vlaming, POH-GGZ jeugd sinds 2014:

“Het mooie is om door de jaren heen mee te groeien met gezinnen binnen de praktijk. Er ontstaat steeds meer een vertrouwensband. Een lagere drempel voor mensen om bij de huisarts te willen praten over hun vaak grote zorgen over gezin, kinderen of zichzelf.”

Specifieke taken van een POH-GGZ jeugd

 • Triage, al dan niet met een screeningsinstrument;
 • korte interventies om de patiënt en/of het gezin weer in de eigen kracht te zetten;
 • ouderbegeleiding;
 • verslaglegging in het HIS (huisartsen informatie systeem);
 • actieve betrokkenheid en samenwerking met andere zorgaanbieders in de wijk, zoals de wijkteams, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdartsen en Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De POH GGZ jeugd maakt deel uit van jouw praktijk (of meerdere praktijken). Daarnaast zit de medewerker in een enthousiast zelforganiserend team dat verder kijkt naar buiten, met collega’s uit de Basis GGZ en/of POH-GGZ algemeen en/of Jeugd.

Voordelen POH-GGZ jeugd

 • Jongeren worden eerder geholpen;
 • aansluitend bij hun belevingswereld en issues die spelen;
 • dure, specialistische zorg wordt voorkomen.

Waarom een POH-GGZ jeugd van Indigo?

Voordelen van Indigo zijn net zoals bij een allround POH-GGZ medewerker:

 • Goed opgeleid en toegang tot het e-health aanbod van Parnassia Groep;
 • veel ervaring met en bij huisartsen(zorg);
 • goed actueel netwerk voor soepele verwijzing en expertisevragen;
 • we bieden POH-GGZ jeugd al sinds 2017 – dus je krijgt ervaren collega’s op kind, jeugd & gezin;
 • in 3 regio’s: Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond.

Arlette:

‘Een waardevolle aanvulling dus binnen de huisartsenpraktijk. Ik hoor van huisartsen dat ze het heel prettig vinden: dichtbij een hulpverlener die ondersteunt in vaak complexe problematiek.’

Investering

Neem voor het tarief contact op. Dit hangt af van gemeentelijke afspraken. Je kunt een POH jeugd voor een vooraf vastgesteld aantal uren per week contracteren (minimaal 4 uur). Je ontvangt per kwartaal een factuur en voor slechts 44 werkweken per jaar.

Meer informatie

Wil je een POH-GGZ jeugd? Of 1 POH-GGZ jeugd samen delen in meerdere praktijken? We denken graag mee. Neem contact op met de relatiemanager huisartsen in jouw regio of via het Verwijzerspunt.