Succesverhalen

Componence Asset List

Ondanks alle genoemde moeilijkheden hebben we zoals gezegd opnieuw goede zorg geleverd aan grote aantallen patiënten en gewerkt aan verbeteringen. We hebben inhoudelijk prestaties geleverd waar we trots op zijn.

Deze prestaties staan in het groen aangegeven in het overzicht.

  • Patiënten geven de collega’s van Parnassia Groep gemiddeld een rapportcijfer 8 (ambulante zorg) en 88% van de patiënten zou ons aanbevelen bij anderen.
  • Het effect van onze behandelingen is vergelijkbaar met of beter dan dat van andere ggz-instellingen.
  • De duur van onze behandelingen is gemiddeld korter en daarmee ligt de prijs van onze behandelingen onder het landelijk gemiddelde.

Deze conclusies met betrekking tot het effect en de kosten blijken uit verschillende vergelijkingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door financiers en de brancheorganisatie en uit eigen vergelijkingen.

Onze zorg hebben we eerder en dichterbij georganiseerd door onder meer FACT-teams, IBT (intensieve behandeling thuis), digitale poli’s en onze inzet op preventie en de kindcheck. Ook werken we zeer actief mee in de gemeentelijke wijkteams.

  • We hebben, conform de landelijke afspraken, het aantal Zvw-bedden de afgelopen jaren met 33% verminderd en hier een ambulant aanbod voor ontwikkeld. Dit ambulante aanbod breiden we verder uit.
  • Extra inzet op veiligheid: samen met partners is er in onze kernregio’s een verbetering van de acute keten gerealiseerd. De eerste extra hoogbeveiligde bedden zijn geopend.
  • We zijn meer directe zorg gaan leveren, doordat we het aandeel indirecte collega’s in 6 jaar tijd met zo’n 30% hebben verminderd. In 2019 en 2020 voeren we verdere stappen uit om duurzaam onze indirecte functies uit de tarieven te kunnen betalen. Ook hebben we hierdoor meer ruimte voor directe collega’s.
  • Door onze schaalgrootte kunnen wij als groep extra inzet leveren om onze zorg nog beter te krijgen, onder meer door opleidingen, onderzoek, innovaties en verbeterde huisvesting voor patiënten.