Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+Wijbrand+Hoek.png

Hoogleraar psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen; Bijzonder hoogleraar epidemiologie, Columbia University, New York

Binnen Parnassia Groep vervult Wijbrand Hoek de functies van decaan van de Parnassia Groep Academie en hoofdopleider psychiatrie. Als behandelaar is hij actief bij PsyQ Eetstoornissen in Den Haag en bij i-psy Utrecht.

Wijbrands expertise ligt op het terrein van eetstoornissen, transculturele psychiatrie en psychotische stoornissen. Gekoppeld aan deze interessegebieden begeleidt hij 15 promovendi: collega's van Parnassia Groep of externen.

Hij is voorzitter van de werkgroep die de Zorgstandaard Eetstoornissen heeft voorbereid en opgeleverd. Van 2007-2013 nam hij deel aan de herziening van de DSM-5 als lid van de werkgroep Eetstoornissen en van de studiegroep Impairment en Disability. Hij is consultant voor de ontwikkeling van de WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), samen met Daphne van Hoeken (senior onderzoeker bij Parnassia Groep). In 2011 ontving hij de Leadership Award in Research van de Academy for Eating Disorders en in 2010 het erelidmaatschap van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.
Wijbrand zit in de redactieraad van vijf internationale tijdschriften en is plaatsvervangend hoofdredacteur van www.psychiatrienet.nl.

In de media

15 november 2019: Eten tot je ziek wordt: 180.000 Nederlanders lijden aan deze eetstoornis.