Succesverhalen

Componence Asset List

Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin Parnassia Groep wordt verplicht te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het professioneel statuut geldt voor alle hulpverleners die binnen de patiƫntenzorg werkzaam zijn en beschrijft hun verantwoordelijkheden.