Succesverhalen

Componence Asset List

Onze wijkteams bieden dagelijks houvast voor ernstig zieke psychiatrische patiënten. Cruciaal daarbij is samenwerking met professionele partners als sociale wijkteams, huisartsen, politie en woningcorporaties. Niet afwachten, maar erop afgaan en patiënten helpen op eigen kracht een zinvol leven te leiden met waardevolle sociale contacten.

GGZ begeleiding in de wijk is, actief sinds 2016. De medewerkers, die deel uitmaken van de GGZ-teams, bieden laagdrempelige ggz-begeleiding en -ondersteuning aan Haagse burgers die niet in behandeling zijn of uit beeld geraakt zijn van de professionele hulpverlening, waarbij sprake is van ernstige psychosociale problemen, en waarbij ggz-problematiek en/of verslaving vermoed wordt. Wanneer het vermoeden juist is, wordt zorg gedragen voor toeleiding naar passende (ggz-)zorg, begeleiding, dagbesteding en maatschappelijke deelname. Het systeem van de betrokkene wordt hierbij waar mogelijk actief betrokken. Het aanbod vormt een maatschappelijk vangnet, evenals een netwerk dat verschillende (maatschappelijke) organisaties en instanties met elkaar verbindt.

 

Bemoeizorg

In Haaglanden en Rijnmond richten de GGZ teams zich ook op ‘bemoeizorg’: zicht krijgen op wat zich achter de voordeur afspeelt bij mensen die zorg nodig hebben, maar er niet om vragen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeentelijke wijkteams en andere sociale partners. De medewerkers, bieden laagdrempelige begeleiding en -ondersteuning aan burgers die niet in behandeling zijn of uit beeld geraakt zijn van de professionele hulpverlening. Vaak is het vermoeden dat sprake is van ernstige ggz-problematiek en/of verslaving. Als dat vermoeden juist blijkt, zorgen de GGZ teams voor toeleiding naar passende (ggz-)zorg, begeleiding, dagbesteding en maatschappelijke deelname. Het systeem van betrokkene wordt hierbij waar mogelijk actief betrokken. Het aanbod vormt een maatschappelijk vangnet en een netwerk dat verschillende (maatschappelijke) organisaties en instanties met elkaar verbindt. Bemoeizorg vermindert de maatschappelijke problematiek van personen met verward gedrag.