Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: aanbrengen beperkingen vrijheid
Datum uitspraak: 24 september 2020
Rechtbank: Noord Holland 

Korte toelichting klacht en uitspraak: verzet tegen het toelaten van huisbezoek door een ambulant team als aanvullende vorm van verplichte zorg in de wijziging ZM. Betrokkene geeft aan dat dit niet conform afspraak was op grond van zijn medicatie afbouw. De rechtbank voegt het ‘aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten’ toe aan de ZM. De hulpinstelling ging er ten onrechte van uit dat het toelaten van huisbezoek valt onder ‘het uitoefenen van toezicht op betrokkene’ en had vorm verplichte zorg het ‘aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten’ niet aangevraagd.
 

Toelichting klacht: betrokkene klaagt over de aangevraagde aanvullende vormen van verplichte zorg in het verzoek tot wijziging van de ZM. Hij beroept zich op afspraken die zijn gemaakt met zorgverantwoordelijke op grond waarvan hij zijn medicatie zou afbouwen. De aanvulling van vormen van verplichte zorg zou alleen nodig zijn als stok achter de deur, maar omdat het nu beter met hem gaat is er wel inzicht dat hij zijn afspraken beter moet nakomen om een volgende opname te voorkomen. Wijziging van ZM was aangevraagd na toepassen verplichte zorg in noodsituaties (artikel 8:11 Wvggz) omdat de in de ZM opgenomen vormen van verplichte zorg niet langer volstaan. Gesteld wordt dat betrokkene geheel uit contact is en zijn medicatie niet inneemt. Er is tijd nodig betrokkene weer adequaat in te stellen op medicatie om daarna de zorg ambulant voort te kunnen zetten. 

Uitspraak rechtbank: wijst de wijziging van de ZM toe met de gevraagde vormen van verplichte zorg en voegt de niet aangevraagde vorm van verplichte zorg, namelijk 'het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten' toe, omdat het toelaten van huisbezoek door een ambulant zorgteam conform gemaakte afspraken onder deze vorm van verplichte zorg valt en niet onder 'het uitoefenen van toezicht op betrokkene'.