Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+trouw+logo.png

Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk kosten ggz-instellingen te veel tijd en geld, waardoor ze onvoldoende toekomen aan hun kerntaak: goede geestelijke gezondheidszorg.

Op 6 maart 2017 presenteert GGZ Nederland in Perscentrum Nieuwspoort de resultaten van een onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De conclusie is duidelijk: het roer moet om!

“Nu moet de verantwoording zo gedetailleerd, dat is gewoon niet nodig,” zegt Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep. “Daarmee zijn we heel veel tijd en dus veel geld kwijt. Dat geld steek ik liever in goede zorg.” Parnassia Groep legt naast de honderd gemeenten verantwoording af aan drie zorgkantoren, zeven verzekeraars en het ministerie van veiligheid en justitie.