Succesverhalen

Componence Asset List

De kosten voor uw behandelingen worden door Parnassia Groep gefactureerd, middels een DBC, aan uw zorgverzekeraar. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie.

Diagnose Behandel Combinatie

Een DBC geeft een overzicht van alle activiteiten die voortkomen uit uw zorgvraag. Bij activiteiten kunt u denken aan intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten, maar ook een opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding. Ook werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn vallen hieronder. Denk daarbij aan het rapporteren over uw behandeling, gehouden behandelbesprekingen en contacten met derden, zoals de huisarts etc. Al deze activiteiten bij elkaar vullen de DBC met tijd. De uiteindelijke rekening van de DBC wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de behandelaren tezamen hebben besteed aan uw behandeling. De startdatum van uw DBC (welk jaar) is zeer belangrijk. Een DBC start bij het eerste directe contact (telefonisch of persoonlijk) dat u met ons heeft. De zorgverzekeraar verrekent met u het verplicht eigen risico (verhoogd met het eventueel vrijwillig eigen risico) van het jaar waarin uw DBC is gestart. Het kan voorkomen dat u pas ruim een jaar na de start van uw behandeling een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar.

Een DBC duurt maximaal 365 kalenderdagen. Daarna wordt deze vervolgd wanneer u nog in behandeling bent, of wanneer u uit behandeling bent (al eerder) afgesloten. Na maximaal 365 kalenderdagen sturen wij een factuur naar de zorgverzekeraar. Wanneer u langdurend in zorg bent bij ons, versturen wij jaarlijks een factuur.

Vraag of klacht over uw factuur

Neem gerust contact met ons op wanneer u een vraag of klacht heeft over uw factuur.