Succesverhalen

Componence Asset List

handen+pen+250x198.png
Parnassia Groep bestaat uit diverse zorgmerken, zoals Indigo, i-psy, Brijder, Parnassia. Op de factuur/zorgnota staat niet de naam van het zorgmerk, maar de naam Parnassia Groep en ook AGB-code van Parnassia Groep.

AGB-code

De AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder wordt herkend. Met deze code kan jouw verzekeraar je informeren of zij een overeenkomst hebben afgesloten met Parnassia Groep voor Indigo (Basis GGZ) of voor een van de andere zorgmerken (specialistische GGZ).

Basis Generalistische GGZ -AGB-code:17-082245

Specialistische GGZ- AGB-code: 06-290832

Vraag over de factuur/zorgnota

De rekening van de behandeling kan vragen oproepen. Lees een nadere uitleg over jouw factuur/zorgnota. Neem gerust contact (klik op Vraag) met ons op wanneer je een vraag hebt over jouw factuur/zorgnota.

Diverse sites geven informatie over kosten, vergoeding en facturering.

  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor de ggz maximumtarieven vast. Ook bepaalt NZa de regels hoe zorgaanbieders, zoals psychologen en psychiaters, moeten declareren bij verzekeraars.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.
  • Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd.