Succesverhalen

Componence Asset List

volgt nog

 

Datum uitspraak: 21 juni 2021
Rechtbank: Den Haag

 

Korte toelichting klacht en uitspraak: Klager gaat in beroep tegen eerdere een beslissing van de klachtencommissie en vraagt  bij de rechtbank om schorsing van de beslissing om verplichte zorg te verlenen. De rechtbank wijst verzoek tot schorsing af.

Toelichting klacht: Klager heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie tegen de beslissing om verplichte zorg toe te passen en daarbij schorsing van de toepassing gevraagd. De klachtencommissie honoreert het verzoek tot schadevergoeding, maar verklaart de klachten ongegrond. Klager gaat in beroep bij de rechtbank tegen de uitspraak van de klachtencommissie en vraagt daarbij opnieuw schorsing aan van de uitvoering van verplichte zorg. De behandelend arts heeft de rechtbank gevraagd niet tot schorsing over te gaan omdat behandeling noodzakelijk is om terugval te voorkomen.

 

Uitspraak rechtbank: de rechtbank wijst het verzoek tot schorsing af. De rechtbank geeft aan dat zij op grond van artikel 10:9 lid 1 Wvggz de beslissing waartegen de klacht gericht is kan schorsen, maar dat de rechtbank daarbij een terughoudende toets hanteert. Gezien de eerder verstrekt zorgmachtiging en gelet op de stukken betreffende de klachtzitting en de door de behandelend arts gegeven toelichting onvoldoende aanleiding om te kunnen concluderen dat er sprake is van een onjuiste beoordeling van de behandelaar(s) en in het verlengde daarvan ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding om gebruik te maken van haar bevoegdheid tot schorsing van het besluit tot toepassing van verplichte zorg.