Succesverhalen

Componence Asset List

Goede samenwerking tussen hulpverleners en patiënten komt de zorg ten goede. Dat geldt ook voor die ook die tussen medezeggenschap en bestuur. De CCR hecht aan beide dan ook veel waarde. Vanuit ons perspectief drie hoogtepunten uit 2019.

In 2019 sloegen de ‘online behandelingen’ van Parnassia Groep hun vleugels uit. Een geweldige ontwikke-ling. Want de zorg zal in de toekomst geënt zijn op de combinatie face-to-face met screen-to-screen be-handeling, ondersteund door modulaire e-health toepassingen. Een win-win-win ontwikkeling die kwaliteit combineert met meer maatwerk, minder reistijd en legio mogelijkheden voor verdere vernieuwing, zoals het cliëntenportaal.

De specialismegroepen zijn er in 2019 in geslaagd om zichtbaarder te worden en laagdrempelig de toe-gankelijkheid tot kennis te vergroten. Erg praktisch is het nieuwe portaal dat werd gelanceerd waardoor teams gemakkelijker gebruik kunnen maken van de aanwezige expertise, wat uitmondt in betere cliënten-zorg.

De medezeggenschap cliënten wil de medewerkers van alle onderdelen van Parnassia Groep een compli-ment maken voor hoe zij bij alle zorg en ondersteuning die zij het afgelopen jaar weer hebben geboden, het grote tekort in 2018 hebben weten om te zetten in een positief eindresultaat in 2019. De getoonde creativi-teit, inzet en grote betrokkenheid bij de cliëntenzorg verdienen een grote pluim!

De CCR heeft op een fijne, constructieve wijze aan deze ontwikkelingen kunnen bijdragen en zal zich hier ook het komende jaar voor blijven inzetten.

Namens de Concerncliëntenraad Martin Nieuwstad, voorzitter