Succesverhalen

Componence Asset List

Het is werk waar we trots op zijn. Maar de omstandigheden waarin we dat moeten doen, worden er niet gemakkelijker op. Meer en meer wordt op de werkvloer de druk op budgetten en tarieven voelbaar, administratieve eisen worden onwerkbaar, we blijven kampen met va-catures.

Van kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg kan alleen maar sprake zijn als collega’s graag bij Parnassia Groep komen en blijven werken. Als zij ervaren dat hun gezondheid en welzijn de volle aandacht hebben. Maar ook als de organisatie financieel gezond en toekomstbestendig blijft. Dat vergt soms reorganisaties en kan ook leiden tot boventalligheid. Al met al een complex spanningsveld met verschillende belangen en invalshoeken.

De COR en de ondernemingsraden die de collega’s vertegenwoordigen, zien zich daardoor geregeld ge-plaatst voor lastige afwegingen. ‘Goed werkgeverschap’ is daarbij het kernbegrip van waaruit wij meeden-ken, zo nodig tegenspel bieden en onze adviezen geven. Uiteindelijk is dat in ieders belang. Van collega’s, van de organisatie en daarmee - last but not least - van patiënten en de samenleving.

Nicoline Kroos voorzitter Centrale Ondernemings Raad