Succesverhalen

Componence Asset List

Dit jaarbeeld 2019 brengen wij uithalverwege 2020. Onze wereld ziet er nu totaal anders uit. De coronacrisis nam onze samenleving in al haar geledingen in haar greep. Het zal een immense opgave zijn om (verder) te herstellen van alle gevolgen. Dat geldt ook voor onze patiënten, hun naasten, alle collega’s die samen Parnassia Groep vormen en onze samenwerkingspartners. Het is goed om ons daarbij te laten inspireren door wat we tot stand brachten in het afgelopen jaar.

‘Werken aan herstel’ is de kern van ons werk. Ook in 2019 hebben onze ruim 13.500 collega’s zich weer volop ingezet om Werken aan herstel’ - dat waren er meer dan 190.000.We bleven goede zorg leveren en bereikten ook weer verbeteringen op allerlei gebied. Dit jaarbeeld bevat een groot aantal aansprekende voorbeelden. Zo leverden we afgelopen jaar weer veel inzet om e-health en online behandelen verder te ontwikkelen. Dat stelde ons de afgelopen maanden in staat om in zeer korte tijd langs digitale weg veel grotere aantallen patiënten dan tot nu toe te voorzien van noodzakelijke hulp.

We werkten in 2019 ook met man en macht aan ons eigen herstel als Parnassia Groep. Herstel van de gevolgen van het zware jaar daarvoor, waarin we voor het eerst rode cijfers schreven. Weer duurzaam ge-zond worden als organisatie, dat was het centrale doel dat we ons stelden. We wisten in 2019 weer de weg omhoog te vinden. Maatregelen die we zelf namen en betere afspraken met financiers droegen bij aan duurzaam herstel voor onze patiënten en collega’s. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2020 waren er voor ons en financiers nog de nodige vervolgstappen te zetten op de weg naar verder herstel – en deze opgave is nog groter geworden door de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis. Die heeft ons indringend herinnerd aan de kwetsbaarheid van mensen, organisaties en onze samenleving. Met volle inzet en vanuit onze kernwaarde optimisme zetten wij met alle collega’s en partners ons ‘herstel-werk’ voort.

Met trots kijken we terug op wat we in het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben, en op hoe we in de eerste helft van 2020 met elkaar alle moeilijkheden het hoofd hebben weten te bieden. Samen met onze collega’s, financiers en met vele partners blijven we ons vol energie inzetten om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van de samenleving. Dat is waarom we met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad, Stephan Valk voorzitter raad van bestuur