Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+vroegdetectie+-+willemien.png
"Als mensen te lang blijven rondlopen met een depressie of met angstproblemen wordt hun situatie almaar erger. Hun psychiatrisch ziektebeeld verslechtert, hun sociale functioneren gaat achteruit. Ze worden fysiek ziek, ze werken slechter, noem maar op. Vroegdetectie zetten we in om zo snel mogelijk de nodige zorg te leveren." Willemien Willems, projectleider vroegdetectie

Wat is vroegdetectie?

Vroegdetectie gaat over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op een beginnend of een bestaand psychiatrisch of verslavingsprobleem. Bijvoorbeeld de kans op het krijgen van een psychose. Op basis hiervan anticiperen we met voeginterventies op mogelijke problemen.

Terugdringen zorgkosten

Het is een van de speerpunten uit ons beleidsplan 2014-2016. Hiervan profiteren niet alleen de betrokken kinderen en hun ouders, er speelt ook een groot maatschappelijk belang. Door er vroeg bij te zijn, voorkomen we dat jonge mensen grote psychosociale problemen ontwikkelen en chronische patiënten worden. Hiermee leveren we een forse bijdrage in het terugdringen van de zorgkosten.

De Parnassia Groep is een van de eerste organisaties in de geestelijke gezondheidzorg (ggz) die werk maakt van vroegdetectie van psychische problemen en stoornissen bij de kinderen van patiënten en jongvolwassenen.

Kinderen

In onze specialistische programma's vragen we elke patiënt naar eventuele kinderen. Een onderzoek (de zogenaamde vroegscreening) stelt vast hoe het met hen gaat. Zo nodig verlenen we hulp aan de kinderen of helpen we de patiënt in de ouderrol.

Jongvolwassenen

Bij alle jongvolwassenen die zich aanmelden met psychische (uitgezonderd psychotische) problemen nemen we speciale vragenlijsten af, gericht op vroegdetectie. Hiermee ontdekken we samen snel of er een risico is op een ernstige psychiatrische aandoening. Bij een hoog risico gaan we aan de slag met om problemen te voorkomen