Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+lachende+vrouw+actie.png

Per 1 januari 2015 zorgt nieuwe wetgeving (wet langdurige zorg, nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) voor een verschuiving van meer verantwoordelijkheden van rijk naar gemeenten.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Parnassia Groep ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Parnassia Groep zet zich in om patiƫnten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente. U kunt hierbij denken aan:

  • Voorkomen of verminderen van psychische- en/of verslavingsproblemen bij alle leeftijdsgroepen
  • Terugdringen van overlast door verwarde en/of verslaafde burgers
  • Bestrijden alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren
  • Voorkomen van vereenzaming van ouderen door psychische problemen
  • Vergroten van de zelfredzaamheid
  • Mensen met een ggz achtergrond begeleiden naar werk en participatie

Samen met u bespreken onze accountmanagers voor gemeenten graag de oplossingen. Neemt u gerust contact op via verkoop@parnassiagroep.nl.