Succesverhalen

Componence Asset List

Weg van de wachtlijsten

Samen met huisartsen, cliënten- en familieorganisaties, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams nam Parnassia Groep in 2019 deel aan het initiatief ‘Weg van de wachtlijsten’van het ministerie van VWS. Parnassia Groep participeerde in de Regionale taskforces wachtlijsten van Haaglanden, Rijnmond, Zaanstreek- Waterland, Midden-Holland en Centraal- Gelderland. De plannen van deze regionale taskforces zijn gepubliceerd op www.wegvandewachtlijst.nl. 

Het idee om patiënten die wachten bij de ene instelling een aanbod aan te bieden van een andere zorgaanbieder, was een van de uitkomsten van de taskforce in Rijnmond. Met behulp van een zogenoemde ‘transfertafel’ kijken alle aanbieders gezamenlijk hoe de capaciteit in de regio optimaal benut kan worden.

“In een relatief korte tijd zijn er 20 patiënten van de wachtlijst aangemeld bij andere aanbieders, waar ze sneller terecht konden. We verwachten dat het op deze wijze, regionaal sturen op wachttijden en het aantal wachtenden een grote bijdrage gaat leveren aan het verminderen van de wachtlijsten”, aldus een woordvoerder van Parnassia Groep.