Succesverhalen

Componence Asset List

De Parnassia Groep is een maatschappelijke organisatie die zorg verleent aan onder andere inwoners van de gemeente Rotterdam en omstreken met psychische en verslavingsproblematiek. De werkwijze en specifieke aandachtsgebieden van de Parnassia Groep sluiten goed aan op die van Riagg Rijnmond. Om de beste zorg aan u te (blijven) verlenen, werken we nauw samen met onder andere het Erasmus MC, GGZ Delfland, Antes, Yulius en de gemeente Rotterdam.