2020

Parnassia Groep in 2020

2020: een jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie tijdens corona

 

Het jaar 2020 laat zich moeilijk beschrijven zonder direct in clichés te vervallen. Dat het een bijzonder, ingrijpend, complex en in sommige opzichten ook een mooi jaar was, moge duidelijk zijn.

Veel is gevraagd van ons allen. Van ons aanpassingsvermogen zowel in het werk als in de privésituatie. We zijn meer dan voorheen geconfronteerd met onze eigen kwetsbaarheid.

Steeds hebben we afwegingen moeten maken tussen onze eigen veiligheid, die van onze cliënten en de continuïteit van zorg.

Onze ruim 14.000 collega’s hebben de schouders eronder gezet om de zorg zo veel en zo goed mogelijk door te laten gaan zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. We hebben op andere manieren contact onderhouden én we hebben geconstateerd dat dit ook heeft gezorgd voor nieuwe verbindingen tussen groepen collega’s.

We zijn op onze kernwaarden deskundig, respectvol en optimistisch maximaal getest. We zijn blij dat deze ook in moeilijke tijden stevig overeind zijn gebleven. We maken daarom graag van de gelegenheid gebruik om hier onze enorme waardering uit te spreken voor deze prestatie van al onze collega’s en samenwerkingspartners. We zijn daar met recht trots op.

Het jaar 2019 stond in het teken van ons herstel. Dat herstel wilden we doorzetten in 2020. De pandemie heeft onze ambities hierin noodgedwongen getemperd. Terwijl er ook een aantal onderwerpen, zoals digitaal behandelen, sneller gemeengoed zijn geworden dan we konden denken. Ook andere zorginhoudelijke vernieuwingen hebben we doorgezet. Sommige onderwerpen zijn vertraagd.

Ons herstel van 2019 is bestendigd in 2020

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is corona nog bij ons en hebben we nog steeds te maken met maatregelen die ons dagelijks leven en werk beïnvloeden.

Dankzij ons aanpassingsvermogen gaat dit jaarverslag gelukkig niet alleen over corona. We hebben in dit jaarverslag ook aandacht voor de andere ontwikkelingen die er zijn geweest en die hebben bijgedragen aan de resultaten van 2020.

Met onze collega’s én samen met onze partners en financiers kijken we terug op een bijzonder 2020. Met vertrouwen zijn we gestart aan 2021, waarin de continuïteit en kwaliteit van onze zorg ook nu voortdurend hoog in het vaandel staan.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,

Stephan Valk

Voorzitter raad van bestuur

infographic

​​​​​​​Parnassia Groep in 2020

Het jaar in cijfers en grafieken

bekijk de infographic >

Jaarrekening-2020

Ons herstel van 2019 is bestendigd in 2020

Ons herstel van 2019 is bestendigd in 2020

Jaarverslag-2020

Een jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie

Een jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie