Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat

Minder administratie verlicht ons werk

 

In de GGZ werken mensen met de instelling ‘niet lullen maar poetsen.’ We zijn enorm begaan met onze patiënten en zetten graag nog een extra tandje bij als dat nodig is. Tegelijkertijd hebben we te maken met een stijgende werkdruk.

 

Minder administratie verlicht ons werk

Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat: dat wil Parnassia Groep haar medewerkers bieden. Vaak is de werkdruk hoog. De oorzaken daarvan liggen voor een belangrijk deel in de steeds verder toegenomen administratieve lastendruk. Na elk gesprek zijn onze behandelaars genoodzaakt om maar liefst dertig (!) administratieve handelingen uit te voeren. Dat mogen er maximaal tien zijn, vinden wij. In 2017 is Parnassia Groep dan ook zeer actief geweest om deze boodschap uit te dragen naar stakeholders als de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en NZA. Dat resulteerde onlangs in een waardevol bezoek van staatssecretaris Blokhuis, waarin hij ons een belofte deed.

 

Speerpunt 5

Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat

Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat

elke collega telt

  • Gezondheid en veiligheid van onze collega’s
    • Omgaan met werkdruk en voorkomen van uitval door psychische oorzaken
    • Meer veiligheid door minder agressie
    • Betere, intensievere en meer consequente ziekteverzuimbegeleiding
  • Meer geld voor directe zorg door efficiëntere ondersteuning