Aanpak organisatieklimaat jaarbericht 2018

Een gezond, uitdagend en positief werkklimaat: de methode ‘Aanpak organisatieklimaat ggz’ helpt

Administratieve lasten, moeilijk invulbare vacatures en verzwaring van de zorg zijn factoren die ervoor zorgen dat het werk in de zorg als een belasting ervaren kan worden. Als werkgever hebben we hier natuurlijk oog voor en doen we veel om het werkklimaat gezond, uitdagend en positief te houden.

Een voorbeeld: in maart 2018 startten we de pilot 'Aanpak organisatieklimaat ggz'. Een door zorgverzekeraar IZZ ontwikkelde methode om een continue dialoog op gang te brengen over gezond en veilig werken. Zes teams discussieerden over de thema’s veiligheid, werk- en regeldruk en samenwerking. Vervolgens wisselden zij hierover van gedachten met hun bestuurder.

De aanpak leverde een mooi resultaat op: de collega’s konden makkelijker met elkaar praten over hun eigen gezondheid, het lukte gezonder en veiliger dan voorheen te werken en het ziekteverzuim daalde aanzienlijk. De pilot is inmiddels uitgebreid.

‘Je gevoelens delen over fysieke of psychische belasting, werkdruk, veiligheid en samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend.’