Voorwoord

De 13.500 collega’s van Parnassia Groep hebben in 2018 ruim 185.000 mensen met psychische problemen geholpen bij hun herstel. Elke dag weer zetten we ons in om dat steeds weer beter te doen. In dit jaarbericht lichten we enkele aansprekende voorbeelden uit van onze zorg in 2018.

2018 heeft twee gezichten. Waar we aan de ene kant goede prestaties leverden, was het in financieel opzicht een buitengewoon lastig jaar. We zien dat onze zorgverlening meer en meer onder druk komt te staan. Parnassia Groep schreef voor het eerst in haar bestaan rode cijfers. Als gezonde organisatie met een behoorlijk weerstandsvermogen kan de Parnassia Groep dit verlies dragen. Maar om duurzaam gezond te blijven moeten wij ervoor zorgen dat het zich niet herhaalt in 2019 en verder. In het jaarverslag gaan we hier uitgebreider op in.

Ondanks alle moeilijkheden kijken we met trots terug op wat we afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. Met elkaar en samen met vele partners. Vol energie blijven we ons inzetten om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van de samenleving. Dat is waarom we met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Namens de raad van bestuur,

Stephan Valk