Caroussel jaarbericht

Voorwoord intro Duplicaat 1

Parnassia Groep wil ‘merkbaar betere zorg’ bieden. Hoe we dit in 2019 gedaan hebben brengen we in dit jaarbericht aan de hand van voorbeelden in beeld.

Voorwoord bij jaarbericht 2019

“Werken aan herstel’ is de kern van ons werk.”

​​​​​​​Dit jaarbeeld 2019 publiceren wij aanzienlijk later dan gewoonlijk. Onze wereld ziet er inmiddels totaal anders uit. De coronacrisis nam onze samenleving in al haar geledingen in haar greep. Het zal een immense opgave zijn om (verder) te herstellen van alle gevolgen. Dat geldt ook voor onze patiënten, hun naasten, alle collega’s die samen Parnassia Groep vormen en onze samenwerkingspartners. Het is goed om ons daarbij te laten inspireren door wat we tot stand brachten in het afgelopen jaar.

 

Werken aan herstel’ is de kern van ons werk. Ook in 2019 hebben onze ruim 13.500 collega’s zich weer volop ingezet om patiënten te helpen herstellen - het waren er meer dan 185.000. We bleven goede zorg leveren en bereikten ook weer verbeteringen op allerlei gebied. Dit Jaarbeeld bevat een groot aantal aansprekende voorbeelden. Zo leverden we afgelopen jaar weer veel inzet om e-health en online behandelen verder te ontwikkelen. Dat stelde ons de afgelopen maanden in staat om in zeer korte tijd langs digitale weg veel grotere aantallen patiënten dan tot nu toe te voorzien van noodzakelijke hulp.

Vanuit onze kernwaarde optimisme

We werkten in 2019 ook met ieders inzet aan ons eigen herstel als Parnassia Groep. Herstel van de gevolgen van het zware jaar daarvoor, waarin we voor het eerst rode cijfers schreven.

“Weer duurzaam gezond worden als organisatie, dat was het centrale doel dat we ons stelden.”

We wisten in 2019 weer de weg omhoog te vinden. Maatregelen die we zelf namen en betere afspraken met financiers droegen bij aan duurzaam herstel voor onze patiënten en van onze organisatie. Maar we zijn er nog niet. Ook in 2020 waren er voor ons en onze financiers nog de nodige vervolgstappen te zetten op de weg naar verder herstel – en deze opgave is nog groter geworden door de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis. Die heeft ons indringend herinnerd aan de kwetsbaarheid van mensen, organisaties en onze samenleving. Met volle inzet en vanuit onze kernwaarde optimisme zetten wij met alle collega’s en partners ons ‘werken aan herstel’ voort.

Met trots

Met trots kijken we terug op wat we in 2019 gedaan en bereikt hebben, en op hoe we in 2020 tot nu toe met elkaar alle moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis het hoofd hebben weten te bieden. Samen met onze collega’s, financiers en vele partners blijven we ons vol energie inzetten om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van de samenleving. Dat is waarom we met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,
Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur

​​​​​​​

“De getoonde creativiteit, inzet en grote betrokkenheid bij de patiëntenzorg verdienen een grote pluim!”

   - in memoriam -

​​​​​​​Goede samenwerking tussen hulpverleners en patiënten komt de zorg ten goede. Dat geldt ook voor een goede samenwerking tussen medezeggenschap en bestuur. De CCR hecht aan beide dan ook veel waarde. Vanuit ons perspectief twee hoogtepunten uit 2019.

In 2019 sloegen de digitale poli’s van Parnassia Groep hun vleugels uit. Een geweldige ontwikkeling. Want de zorg zal in de toekomst geënt zijn op de combinatie van face-to-face- en screen-to-screen-behandeling, ondersteund door modulaire e-health-toepassingen.

Een win-win-winontwikkeling die kwaliteit combineert met meer maatwerk, minder reistijd en legio mogelijkheden voor verdere vernieuwing, zoals het cliëntenportaal.

Zichtbaarder

De specialismegroepen zijn er in 2019 in geslaagd om zichtbaarder te worden en laagdrempelig de toegankelijkheid tot kennis te vergroten. Erg praktisch is het nieuwe portaal dat werd gelanceerd waardoor teams gemakkelijker gebruik kunnen maken van de aanwezige expertise, wat uitmondt in betere cliëntenzorg.

De medezeggenschap cliënten wil de medewerkers van alle onderdelen van Parnassia Groep een compliment maken voor hoe zij bij alle zorg en ondersteuning die zij het afgelopen jaar weer hebben geboden, het grote tekort in 2018 hebben weten om te zetten in een positief eindresultaat in 2019. De getoonde creativiteit, inzet en grote betrokkenheid bij de cliëntenzorg verdienen een grote pluim!

De CCR heeft op een fijne, constructieve wijze aan deze ontwikkelingen kunnen bijdragen en zal zich hier ook het komende jaar voor blijven inzetten.

Namens de Concerncliëntenraad Martin Nieuwstad, voorzitter

Op 30 juli 2020 is Martin overleden. Vanaf 2009 heeft Martin veel voor de medezeggenschap van de cliënten betekend. We zijn een fijn mens verloren, die naast zijn drang om het beste voor de cliënten voor elkaar te krijgen, altijd behulpzaam was en voor iedereen klaar stond.

Lees zijn in memoriam

“Het is werk waar we trots op zijn.”

​​​​​​​Kwetsbare mensen helpen – dat is waar ook in 2019 alle collega’s zich weer dagelijks voor hebben ingezet, als professional of in een ondersteunende rol. Het is werk waar we trots op zijn. Maar de omstandigheden waarin we dat moeten doen, worden er niet gemakkelijker op. Meer en meer wordt op de werkvloer de druk op budgetten en tarieven voelbaar, administratieve eisen worden onwerkbaar, we blijven kampen met vacatures.

Van kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg kan alleen maar sprake zijn als collega’s graag bij Parnassia Groep komen en blijven werken. Als zij ervaren dat hun gezondheid en welzijn de volle aandacht hebben. Maar ook als de organisatie financieel gezond en toekomstbestendig blijft. Dat vergt soms reorganisaties en kan ook leiden tot boventalligheid. Al met al een complex spanningsveld met verschillende belangen en invalshoeken.

De COR en de ondernemingsraden die de collega’s vertegenwoordigen, zien zich daardoor geregeld geplaatst voor lastige afwegingen. ‘Goed werkgeverschap’ is daarbij het kernbegrip van waaruit wij meedenken, zo nodig tegenspel bieden en onze adviezen geven. Uiteindelijk is dat in ieders belang. Van collega’s, van de organisatie en daarmee - last but not least - van patiënten en de samenleving.

Nicoline Kroos voorzitter Centrale Ondernemings Raad

Klik op de afbeelding of download de infographic voor een vergrote weergave.

​​​​​​​

​​​​​​

Download Jaarbericht 2019 Parnassia Groep (infographic)

Download Jaarrekening 2019 Parnassia Groep

Download Jaarverslag 2019 Parnassia Groep

PG-jaarbericht-2019-overzicht-onderwerpen-1

PG-jaarbericht-2019-overzicht-onderwerpen-2