Header-collega-jaarbericht-2019

voorwoord collega's

Werken met collega's

Alleen met enthousiaste, betrokken en deskundige collega’s kunnen we goede zorg bieden. Elke collega telt! Op allerlei manieren werkten we daarom ook in 2019 aan een goed werkklimaat. Zodat professionals graag bij Parnassia Groep komen werken en ook willen blijven werken.

Tabbed-content collega's

“Laten we wat vaker en bewust stilstaan bij alle bijzondere dingen die we doen.”

Uitspreken dat we trots zijn op elkaar en de organisatie, en elkaar wat vaker een complimentje geven; dat doen we te weinig. Parnassia Groep riep daarom in 2019 de campagne ‘Trots op’ in het leven. Met een reeks posters ‘Parnassia Groep, dat zijn wij’ als uithangbord en ter inspiratie voor de collega’s.

“We hebben mooi en dankbaar werk dat gewaardeerd wordt door onze patiënten. En daar mogen we trots op zijn”, zegt Wietske de Vries, adviseur en contactpersoon van de campagne. “Vaak gaan we hieraan voorbij door de hectiek van het werk en omdat we het vanzelfsprekend vinden. Om plezier in ons werk te hebben en te houden, is het belangrijk om gevoelens van trots in je werk te blijven delen. Zo inspireren we elkaar en blijven we bevlogen in wat we samen doen. Daarom ook is in 2019 de ‘Trots op’- campagne ingezet.”

Online hulp vanuit Kuala Lumpur

Een van de campagneposters was die van Anne Marie van der Klugt, psycholoog bij PsyQ online van PsyQ/Parnassia Groep: 
“Ik bied online behandelingen, zelfs vanuit Kuala Lumpur. Bij Parnassia Groep krijg ik de kans mee te werken aan innovatieve behandelmethoden en mijn grenzen letterlijk en figuurlijk te verleggen. Zo werk ik sinds januari 2019 bij PsyQ online en kan ik dit combineren met mijn andere grote passie: vliegen. Ik vlieg al sinds 2017 als stewardess de hele wereld over. Ik kan dit blijven doen zonder dat dit ten koste gaat van de tijd voor mijn patiënten. Zo sprak ik onlangs nog een patiënt vanuit mijn hotelkamer in Kuala Lumpur.”

Flexibel, persoonlijk en snel

“Onze online hulp is een perfect voorbeeld van hoe de zorg anno nu moet zijn: flexibel, persoonlijk, snel, en met de patiënt aan het roer. Het contact met de behandelaar is in deze behandelmethode uit de spreekkamer gehaald en volledig online. Zo spreek ik mijn patiënten uitsluitend via beeldbellen of de chatfunctie. Ideaal voor bijvoorbeeld werkende ouders met kinderen. Zij kunnen gewoon op het werk inbellen. Of vanuit de woonkamer. Net wat uitkomt. Zo flexibel is het."

“Staan we wel genoeg stil bij de resultaten die we met elkaar bereiken? Of zorgt de hectiek van de dag ervoor dat we hier te vaak aan voorbij gaan? Laten we wat vaker en bewust stilstaan bij alle bijzondere dingen die we doen. Om zo plezier in ons werk te hebben en te houden en trots te zijn op wat we doen. Zo inspireren we elkaar en blijven we bevlogen in wat we samen doen.” – Stephan Valk

Collega's over Parnassia Groep

“Het mooiste beroep van de wereld.”

Ter ere van de collega’s die elke dag klaar staan voor onze patiënten en hun naasten, bracht Parnassia Groep in mei 2019 een eenmalige versie uit van een magazine voor verpleegkundigen. Het initiatief hiervoor kwam van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) binnen Parnassia Groep, die met het blad zijn tienjarig bestaan en tien jaar GGZ-verpleegkunde wilde vieren.  

“Het beroep van verpleegkundige is aan grote veranderingen onderhevig en wordt daardoor steeds interessanter”, zegt Stephan Valk in het voorwoord van het magazine. “Ik kan dit bevestigen. Tijdens mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik meer geleerd dan in de rest van mijn leven. In de omgang met moeilijke mensen, wat het met jezelf doet, hoe je met je eigen angst omgaat… Dat heeft me gevormd voor het werk dat ik nu doe.”

Collega's vertellen hun verhaal

Directe collega’s en collega’s uit het veld reflecteren in het magazine op het vak en vertellen hoe zij het werken binnen de GGZ ervaren. “Een van onze patiënten was terminaal en wilde heel graag bij ons blijven”, vertelt Jacqueline van Es van Antes in een van de interviews. “Het is ons toen gelukt om hem zijn laatste dagen bij ons door te laten brengen in plaats van in een hospice. Het was bijzonder mooi dat we dit met zijn allen voor elkaar kregen. Zo hebben we samen met de bewoners op een heel prettige manier afscheid van hem genomen.”

Lees het magazine

“De robot maakt geen fouten en is nooit ziek.”

Parnassia Groep maakte binnen de Zorgadministratie in 2019 gebruik van de diensten van een innovatieve ‘nieuwe collega’. Een robot, technisch genaamd Robotic Process Automation (RPA), nam een aantal administratieve handelingen uit handen van de collega’s op de secretariaten.

De robot verstuurde onder andere de zorgberichten voor patiënten automatisch naar de gemeentes, wat de medewerkers een hoop werk scheelde. Ook voerde de robot voor 30.000 patiënten een COV (controle op verzekeringsgegevens) controle uit.

Virtuele robot

“De robot neemt de werkdruk weg bij de collega’s, hij maakt geen fouten en is nooit ziek”, zegt projectleider Petra Wissenburg. “Je kunt RPA zien als een virtuele robot die 24/7 routinematige handelingen kan uitvoeren, zoals gegevens, controleren en/of overtypen, facturen verwerken of het invullen van formulieren. De ‘robot’ kan dag en nacht bezig zijn en werkt gewoon op de achtergrond waarbij geen menselijke beslissingen nodig zijn. We zijn daarin als zorgbedrijf echt een voorloper.”

Software

De repetitieve handelingen worden uitgevoerd door software, dus niet door een werkelijke robot. Medewerkers kunnen zich meer richten op de kern van hun functie en specialisme, maar RPA draagt ook bij aan foutloos declareren, factureren en registreren. Al met al een bijzondere technologische ontwikkeling die naadloos aansluit bij een van de speerpunten van Parnassia Groep: vermindering van de administratieve lastendruk.

Innovatie is onderdeel van onze missie: Parnassiagroep.nl

“Eigenlijk voel ik me geen vrijwilliger meer, maar een klein beetje een collega. Dat komt omdat ik het werk dat ik doe héél serieus neem!"

Op het gebied van vrijwilligerswerk werkt Parnassia Groep samen met Johanniter Nederland. Vanuit deze orde stamt de traditie om een Hulpspeld uit te reiken aan vrijwilligers die minimaal één jaar actief zijn. Eind 2019 ontvingen onze vrijwilligers van Antes in Rotterdam deze heldenspeld.

“Voor de vrijwilligers van Antes was dit een nieuw fenomeen sinds de fusie”, zegt Sascha Jansen, coördinator Vrijwilligerswerk Antes/ Bavo Europoort. “Sommige vrijwilligers doen al meer dan 30 jaar vrijwilligerswerk. Met de speld en een high tea zetten we ze in het zonnetje als dank voor het prachtige werk dat zij doen voor de patiënten.”

500 vrijwilligers

Bij Parnassia Groep zijn ruim 500 vrijwilligers actief. En daar zijn we erg trots op. Zonder hen zouden veel activiteiten voor patiënten ondenkbaar zijn. Samen spelletjes doen, een praatje maken, samen een kopje koffie drinken, op het land werken, sporten, samen koken, receptiewerk of administratieve ondersteuning. Elke vrijwilliger levert op zijn of haar manier een positieve bijdrage aan het herstel van patiënten die dat steuntje in de rug heel erg nodig hebben.

Lees meer over vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

130.000 mensen bereikt met vlogs

Vloggen is hot! Verhalen die wordt gedeeld door vloggende collega’s hebben 561 procent meer bereik dan informatie vanuit een bedrijfspagina en worden 24 keer zoveel gedeeld. Parnassia Groep heeft nu 8 vloggers, waarvan er 6 in 2019 zijn gestart.