Header-wachtlijsten-jaarbericht-2019

Artikel weg van de wachtlijsten

Samen met huisartsen, cliënten- en familieorganisaties, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en sociale wijkteams nam Parnassia Groep in 2019 deel aan het initiatief ‘Weg van de wachtlijsten’ van het ministerie van VWS. Parnassia Groep participeerde in de Regionale taskforces wachtlijsten van Haaglanden, Rijnmond, Zaanstreek- Waterland, Midden-Holland en Centraal- Gelderland. De plannen van deze regionale taskforces zijn gepubliceerd op wegvandewachtlijst.nl.

“In een relatief korte tijd zijn er 20 patiënten van de wachtlijst aangemeld bij andere aanbieders, waar ze sneller terecht konden. We verwachten dat het op deze wijze, regionaal sturen op wachttijden en het aantal wachtenden een grote bijdrage gaat leveren aan het verminderen van de wachtlijsten”, aldus een woordvoerder van Parnassia Groep.

Het idee om patiënten die wachten bij de ene instelling een aanbod aan te bieden van een andere zorgaanbieder, was een van de uitkomsten van de taskforce in Rijnmond. Met behulp van een zogenoemde ‘transfertafel’ kijken alle aanbieders gezamenlijk hoe de capaciteit in de regio optimaal benut kan worden.

Hulp tijdens het wachten

Een ander mooi samenwerkingsproject dat in het verlengde hiervan het licht zag, is de wachttijdondersteuning van Stichting Kompassie in samenwerking met PsyQ. Vrijwilligers staan hulpbehoevende mensen bij tijdens de wachtperiode. Doel van de begeleiding is de wachtenden te helpen bij het verminderen van schade die tijdens wachttijden kan ontstaan.

“De vrijwilligers zijn op de eerste plaats een maatje”, zegt Miranda Vogel, projectadviseur bij Kompassie. “Vrijwilligers vervangen natuurlijk nooit de professionele hulp of ondersteuning. Maar ze kunnen mensen wel op weg helpen, of dit nu intern gebeurt of bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar een schuldhulpverlener of een sociaal raadsman.”

Moeilijke tijd

“Wachten op een behandeling is een hele moeilijke tijd”, zegt ervaringsdeskundige Justin Flipsen van Kompassie. “Veel mensen zoeken pas hulp als het water ze aan de lippen staat. Dat je dan vervolgens nog maanden moet wachten op de uiteindelijke behandeling, dat is funest. We hebben inmiddels meerdere vrijwilligers gevraagd en getraind voor dit traject. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring iets extra’s toevoegen aan de begeleiding. Zonder oordeel, zonder voorschriften, gewoon een luisterend oor bieden en advies geven vanuit hun eigen ervaring. Dat helpt.

Ik weet zelf dat het leven heel ingewikkeld wordt als je steeds verder wegglijdt. De chaos is niet meer te overzien en veroorzaakt veel stress. Als je dat kunt verminderen en verdere schade weet te beperken, kunnen mensen beter voorbereid aan hun herstel werken als de behandeling eenmaal begint.”

De pilot is van start gegaan en de ambitie binnen het project is om minimaal vijftig mensen op deze manier te ondersteunen.