Header-Zorg-jaarbericht-2019

voorwoord zorg

Onze zorg

We blijven zoeken naar manieren om eerder erbij te zijn en hulp te kunnen bieden. Nieuwe vormen van preventie, starten in behandelgroepen, volledig online behandelen: allemaal ontwikkelingen die bijdragen aan sneller herstel. Meer toegesneden op de behoefte van patiënten, met kortere wachttijden, minder kosten en goed resultaat.

onze zorg tabbed-content

“Patiënten die een online behandeling hebben gevolgd, zijn verrast over de kwaliteit van de behandeling, maar ook over de flexibiliteit ervan.”

Hoe kan je patiënten beter helpen dan door ze daadwerkelijk te ondersteunen bij het zetten van moeilijke stappen? Met de mogelijkheden van online behandelen ervaart een patiënt dat een hulplijn heel dichtbij is.

“De inzichten die wij in 2019 hebben opgedaan rondom online behandelen zijn divers”, aldus Mirjam van Orden van PsyQ. “Deze nieuwe vorm van zorg verlenen is erop gericht dat een patiënt meer regie krijgt over de stappen die hij zet.”

“In het online behandeltraject kan je bijvoorbeeld afspraken maken dat je iets gaat ondernemen wat spannend is. In de app vul je in welke emotie daarbij komt kijken, en als het puntje bij het paaltje komt, maak je via je telefoon verbinding met de behandelaar die jou in moeilijke situaties kan coachen.”

Patiënten en behandelaren zijn enthousiast

Wendelien Lucie van Indigo: “We zien dat meer patiënten openstaan voor een online behandeling. Ook het aantal behandelaren dat enthousiast is over deze werkwijze, groeit gestaag. Eind 2019 waren er ongeveer dertig online behandelaren en de verwachting voor 2020 is dat dit aantal verder groeit.” [De quote dateert van voor de coronacrisis, red.]

“Naast videobellen kan er ook worden gechat met een behandelaar en kan je (online) oefeningen doen. De diverse contactmomenten zorgen ervoor dat patiënten regelmatig persoonlijke aandacht krijgen, ook tussen de afspraken door, en daar reageren patiënten heel goed op.”

Live Online Leren-platform

Ook Youz heeft in 2019 flinke stappen gezet in online behandelen, waarbij Youz vooral groepsbehandelingen aanbiedt voor jeugd en ouders. Via het Live Online Leren-platform waar Youz gebruik van maakt, volgen deelnemers interactieve behandelingen voor onder andere autisme, ADHD, stemmings- en/of hechtingsproblematiek. Het voordeel hiervan is dat je dankzij een landelijke dekking mensen sneller bij elkaar kunt brengen. Er wordt tenslotte locatieonafhankelijk gewerkt.

Kwaliteit en flexibel

Patiënten die een online behandeling hebben gevolgd, zijn verrast over de kwaliteit van de behandeling, maar ook over de flexibiliteit ervan. Sommige patiënten zijn bijvoorbeeld gewoon op vakantie als ze een afspraak hebben. Deze vrijheid maakt zorg een stuk toegankelijker dan wanneer je naar een fysieke locatie toe moet.

Direct naar PsyQ | Online Direct naar Youz | Online Direct naar Indigo | Online

“Patiënten zijn zich bewuster van hun grenzen en kunnen beter aangeven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben.”

De wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Om de wachtlijsten aan te pakken is Parnassia Groep eind 2019 gestart met een vernieuwde wachtlijstaanpak. Mensen die op de wachtlijst kwamen na een aanmelding voor een behandeling bij een van de zorgbedrijven van Parnassia Groep, konden in een startgroep al aan de slag met hun problemen. De startgroepen krijgen gedurende 12 weken wekelijkse groepsbehandelingen.

​​​​​​​

“Toen ik eenmaal de stap had genomen om hulp te zoeken, baalde ik ervan dat ik op een wachtlijst kwam. Op de vraag of ik mee wilde doen aan een startgroep, reageerde ik eerst een beetje afwachtend, maar het is me heel goed bevallen”, aldus Mike, een van de deelnemers aan de startgroepen. “Ik heb ervaren dat er echt naar me werd geluisterd en heb tegelijkertijd nieuwe inzichten opgedaan.”

Wins aan twee kanten

Initiatiefneemster Laura van Goor, psychiater bij Antes, vertelt: “In deze zogenaamde startgroepen nemen deelnemers met heel verschillende achtergronden deel. Of het nu gaat om enkelvoudige angstklachten, borderline, alcoholproblemen of depressie, dat maakt voor de groepsbehandeling niet uit. We kijken naar waar deelnemers last van hebben. Eenzaamheid, angst en somberheid zijn bijvoorbeeld klachten die je vanuit meerdere diagnoses kan ervaren en heel vaak het leven ernstig negatief beïnvloeden. Daar gaan we mee aan de slag; we zorgen dat mensen handvatten krijgen om die klachten te verminderen. Als behandelaren zien wij dat het meedoen aan een startgroep ook een positief effect heeft op de reguliere behandeling: patiënten zijn zich bewuster van hun grenzen en kunnen beter aangeven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Er is dus winst aan twee kanten!”

Antes

De startgroepen worden gegeven door ervaren behandelaars en ervaringswerkers Met name bij Antes zijn de startgroepen goed van de grond gekomen. Helaas hebben we door het coronavirus de startgroepen nu tijdelijk stil moeten leggen, maar we pakken deze in de toekomst zeker weer op!

Meer over de startgroepen op Parnassiagroep.nl

"Knooppunten zoals de boksschool of de kapper worden zo plekken waar mensen praktische tips kunnen krijgen rond mentaal welbevinden."

Parnassia Groep werkt in Wassenaar aan laagdrempelige toegang tot GGZ-kennis en -kunde voor alle burgers. De gemeente, alle huisartsen en de POH-GGZ van Indigo werken sinds 2019 samen aan Mentaal Lokaal Wassenaar.

Mentaal Lokaal Wassenaar is een lokaal netwerk van (digitale en analoge) diensten, plekken, tools en rollen. Een netwerk van bestaande knooppunten, aangevuld met nieuwe knooppunten en nieuwe dwarsverbanden tussen de knooppunten. De inwoners van Wassenaar kunnen gebruik maken van deze knooppunten om nieuwe vaardigheden te leren, kennis op te doen, maar ook om passende zorg en ondersteuning te krijgen op de momenten waarop dat nodig is.

Sleutelfiguren

Sleutelfiguren wijzen hen de weg als ze vertellen waar ze mee worstelen. Knooppunten zoals de boksschool of de kapper worden zo plekken waar ze praktische tips kunnen krijgen rond mentaal welbevinden. Samen met de partijen in het sociaal domein gaan we deze plannen stap voor stap realiseren. Zo ontstaat een mentaal gezonde Wassenaarse samenleving die minder vaak een beroep zal doen op de gespecialiseerde GGZ.

Kennis delen via webinars

De zorgmerken van Parnassia Groep besteden veel aandacht aan kennisoverdracht. Zo delen zij kennis die mensen helpt om problemen al in een vroeg(er) stadium bespreekbaar te maken. Of ze leren mensen omgaan met moeilijke situaties door hen handvatten te bieden voor hoe ze daarop kunnen reageren. Een manier om grotere groepen mensen te bereiken is een webinar. In 2019 zijn zo’n 10 webinars online gezet en hebben er in totaal 3.104 deelnemers naar verschillende webinars gekeken.