Header-online behandelen

Online behandelen is volwassen geworden

“De inzichten die wij in 2019 hebben opgedaan rondom online behandelen zijn divers”, aldus Mirjam van Orden van PsyQ. “Deze nieuwe vorm van zorg verlenen is erop gericht dat een patiënt meer regie krijgt over de stappen die hij zet."

"In het online behandeltraject kan je bijvoorbeeld afspraken maken dat je iets gaat ondernemen wat spannend is. In de app vul je in welke emotie daarbij komt kijken, en als puntje bij paaltje komt, maak je via je telefoon verbinding met de behandelaar die jou in moeilijke situaties kan coachen."

"Naast videobellen kan er ook worden gechat met een behandelaar en kan je (online) oefeningen doen. De diverse contactmomenten zorgen ervoor dat patiënten regelmatig persoonlijke aandacht krijgen, ook tussen de afspraken door, en daar reageren patiënten heel goed op.”

Live Online Leren-platform

Ook Indigo en Youz hebben in 2019 flinke stappen gezet in online behandelen, waarbij Youz vooral groepsbehandelingen aanbiedt voor jeugd en ouders. Via het Live Online Leren-platform waar Youz gebruik van maakt, volgen deelnemers interactieve behandelingen voor onder andere autisme, ADHD, stemmings- en/of hechtingsproblematiek. Het voordeel hiervan is dat je dankzij een landelijke dekking mensen sneller bij elkaar kunt brengen. Er wordt tenslotte locatieonafhankelijk gewerkt.

Wendelien Lucie van Indigo: “We zien dat meer patiënten openstaan voor een online behandeling. Ook het aantal behandelaren dat enthousiast is over deze werkwijze, groeit gestaag. Eind 2019 waren er ongeveer dertig online behandelaren en de verwachting voor 2020 is dat dit aantal verder groeit.” [De quote dateert van voor de coronacrisis, red.]

Patiënten die een online behandeling hebben gevolgd, zijn verrast over de kwaliteit van de behandeling, maar ook over de flexibiliteit ervan. Sommige patiënten zijn bijvoorbeeld gewoon op vakantie als ze een afspraak hebben. Deze vrijheid maakt zorg een stuk toegankelijker dan wanneer je naar een fysieke locatie toe moet.