Header-startgroepen-jaarbericht-2019

Startgroepen: in plaats van wachten direct beginnen met je behandeling

De wachtlijsten in de GGZ zijn lang. Om de wachtlijsten aan te pakken is Parnassia Groep eind 2019 gestart met een vernieuwde wachtlijstaanpak. Mensen die op de wachtlijst kwamen na een aanmelding voor een behandeling bij een van de zorgbedrijven van Parnassia Groep, konden in een startgroep al aan de slag met hun problemen. De startgroepen krijgen gedurende 12 weken wekelijkse groepsbehandelingen.

“Toen ik eenmaal de stap had genomen om hulp te zoeken, baalde ik ervan dat ik op een wachtlijst kwam. Op de vraag of ik mee wilde doen aan een startgroep, reageerde ik eerst een beetje afwachtend, maar het is me heel goed bevallen”, aldus Mike, een van de deelnemers aan de startgroepen. “Ik heb ervaren dat er echt naar me werd geluisterd en heb tegelijkertijd nieuwe inzichten opgedaan.”

Wins aan twee kanten

Initiatiefneemster Laura van Goor, psychiater bij Antes, vertelt: “In deze zogenaamde startgroepen nemen deelnemers met heel verschillende achtergronden deel. Of het nu gaat om enkelvoudige angstklachten, borderline, alcoholproblemen of depressie, dat maakt voor de groepsbehandeling niet uit. We kijken naar waar deelnemers last van hebben. Eenzaamheid, angst en somberheid zijn bijvoorbeeld klachten die je vanuit meerdere diagnoses kan ervaren en heel vaak het leven ernstig negatief beïnvloeden. Daar gaan we mee aan de slag; we zorgen dat mensen handvatten krijgen om die klachten te verminderen. Als behandelaren zien wij dat het meedoen aan een startgroep ook een positief effect heeft op de reguliere behandeling: patiënten zijn zich bewuster van hun grenzen en kunnen beter aangeven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Er is dus winst aan twee kanten!”

Antes

De startgroepen worden gegeven door ervaren behandelaars en ervaringswerkers Met name bij Antes zijn de startgroepen goed van de grond gekomen. Helaas hebben we door het coronavirus de startgroepen nu tijdelijk stil moeten leggen, maar we pakken deze in de toekomst zeker weer op!