Elke dag weer zetten de ruim 10.000 collega’s van Parnassia Groep zich met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Elke dag proberen we dat weer beter te doen. We zijn trots op de verbeteringen van de zorg die we in 2016 hebben bereikt. In dit jaarbericht willen we dat graag met u delen aan de hand van onze vijf speerpunten.

Iedereen kan psychisch ziek worden, tijdelijk of voor langere tijd patiënt worden. Wij mogen mensen ondersteunen bij hun herstel. We helpen hen om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden, weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Dat is van enorm belang voor henzelf en voor hun naasten. En ook van enorme waarde voor onze samenleving.

We kijken vol trots terug op wat we bereikt hebben in 2016 en zijn vol energie aan de slag om onze doelen voor 2017 te verwezenlijken. Zo werken we stap voor stap, consequent en consistent verder aan (nog) betere behandeling, aan beter herstel, eerder en in minder tijd, en daardoor tegen niet hogere kosten dan noodzakelijk.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,

Stephan Valk

Voorzitter raad van bestuur