De waarde van ons werk - jaarbericht 2017

De waarde van ons werk - jaarbericht 2016

Elke dag weer zetten de ruim 12.500 collega’s van Parnassia Groep zich met hart en ziel in om hulp te bieden aan mensen met psychische problematiek. Elke dag proberen we dat weer beter te doen. We zijn trots op de verbeteringen van de zorg die we in 2017 hebben bereikt. In dit jaarbericht willen we dat met enkele aansprekende voorbeelden met u delen.

Iedereen kan psychisch ziek worden, tijdelijk of voor langere tijd patiënt worden. Wij ondersteunen mensen bij hun herstel. We helpen hen om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden, weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Dat is van enorm belang voor henzelf en voor hun naasten. En ook van enorme waarde voor onze samenleving.

We kijken trots terug op wat we bereikt hebben in 2017 en zijn vol energie aan de slag om onze doelen voor 2018 te verwezenlijken. Zo werken we stap voor stap, consequent en consistent verder aan (nog) betere behandeling, aan beter herstel, eerder en in minder tijd, en daardoor tegen niet hogere kosten dan noodzakelijk.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,

Stephan Valk

Voorzitter raad van bestuur

De waarde van ons werk Jaarbericht 2017

De waarde van ons werk
Jaarbericht 2017