Big data biedt waardevolle informatie over depressie: Enigma-project

Big data biedt waardevolle informatie over depressie: ENIGMA

Bij het programma Stemmingsstoornissen van PsyQ is de afgelopen 2,5 jaar (anonieme) informatie verzameld van alle aangemelde patiënten met een depressie. In het onderzoeksproject ENIGMA werden deze patiënten werden gedurende een jaar gemonitord. Ook werden onder andere hun behandelmodules en medicatie vastgelegd. Deze zogeheten big data is bijzonder waardevol bij het wetenschappelijk onderzoek naar depressie.

Het ENIGMA-project is uniek in Nederland. Het doel is om een tool te ontwikkelen. Met deze tool kan op basis van de gegevens na intake een gepersonaliseerd behandeladvies worden gegeven. Dat zou kunnen leiden tot het terugbrengen van over- en onderbehandeling, maar vooral tot efficiëntere, en effectievere behandelingen. Inmiddels zijn de analyses op de data van het ENIGMA zover gevorderd dat deze tool kan worden “ingebouwd” in het EPD.