Versterken van externe verbinding en partnerschap

Versterken van externe verbinding en partnerschap

speerpunt+3+200

De beste zorg en behandeling voor mensen met psychische problemen, voor een aanvaardbare prijs: dat is voortdurend ons streven. Een groot deel van ons budget wordt besteed aan behandeling en begeleiding, waarbij we nauw samenwerken met andere organisaties, uit alle maatschappelijke domeinen.

In de regio Rijnmond hebben GGZ–instelling Antes en Parnassia Groep toestemming gekregen om te fuseren. Wij willen samen verder gaan vanuit de overtuiging dat dit de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen in de regio Rijnmond zal verbeteren. Bundeling van kennis, expertise en bedrijfsvoering zorgt voor de benodigde slagkracht. In 2016 heeft om die reden ook De Jutters, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie, zich aangesloten bij Parnassia Groep. Tot slot heeft de instelling Transvisie Zorg zich aangesloten bij PsyQ.