Jaarverslag

Jaarverslag

Merkbaar+Beter+-+Jaarverslag+2016

Het jaarverslag en jaarrekening 2016 zijn verschenen. Het jaarverslag heeft de titel 'Merkbaar beter' meegekregen. Dit geeft de inspanningen en resultaten, als ook de ambitie van Parnassia Groep weer. We werken stap voor stap, consequent en consistent verder aan (nog) betere behandeling, aan beter herstel, eerder en in minder tijd, en daardoor tegen niet hogere kosten dan noodzakelijk. 

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur, schrijft in zijn voorwoord namens diezelfde raad van bestuur onder meer: "2016 is geen gemakkelijk jaar geweest voor Parnassia Groep. Op zichzelf is het bieden van geestelijke gezondheidszorg al intensief. We hebben te maken met patiënten met complexe problemen die vaak intensieve behandeling nodig hebben. Ons werk wordt er ook niet eenvoudiger op door de maatschappelijke omstandigheden waar we mee te maken hebben. Een verhardend publiek klimaat, agressie, stigmatisering, druk op tarieven en hoge administratieve en verantwoordingseisen. Dankzij ieders inzet is het gelukt het jaar goed af te sluiten. Al met al kijken we vol trots terug op wat we bereikt hebben in 2016 en zijn we vol energie aan de slag om onze doelen voor 2017 te verwezenlijken."

Er is extra veel aandacht besteed aan een toegankelijke opzet en vormgeving van het jaarverslag. In het jaarverslag is volop aandacht voor de waarde en de inhoud van het werk van Parnassia Groep- naast de ondersteuning op allerlei gebied en meer formele zaken die in een jaarverslag thuishoren. Hiermee hoopt Parnassia Groep dat het jaarverslag, nog meer dan voorheen, een bron van informatie en inspiratie is.