10 juli 2017

​​​Dat ADHD een risicofactor is om later een verslaving te ontwikkelen was al bekend. Onderzoekers van het universitair medisch centrum Groningen (UMCG) en de Vrije Universiteit  hebben nu aangetoond dat een psychiatrische stoornis in de kinderjaren zorgt voor een grotere  kans om op latere leeftijd een alcohol- drugs- of rookverslaving  te ontwikkelen.

Zo snel mogelijk opsporen én behandelen  van  psychiatrische problemen bij kinderen  is noodzakelijk om latere problemen te voorkomen is het advies van de onderzoekers.  

Volgens onderzoekster Annabeth Groenman (UMCG) was er nooit een systematische evaluatie gedaan van het verband met andere psychiatrische stoornissen in de kindertijd. Dat heb ben de onderzoekers nu wel gedaan. Zij hebben de gegevens uit 37 eerdere studies opnieuw aan een analyse onderworpen. Het betreft hier de data van in totaal 762.187 mensen, waarvan 22.029 met ADHD, 434 met disruptieve gedragsstoornissen als opstandigheid of antisociale gedragsstoornissen (resp. ODD en CD), 1433 met een angststoornis en 2451 met depressies. De onderzoekers hebben gekeken naar studies over het verband tussen psychiatrische stoornissen in de kindertijd en latere verslavingen.

De bevindingen van de onderzoekers laten zien dat mensen die in hun kindertijd de diagnose ADHD, ODD/CD of depressie kregen, een verhoogd risico hebben op een alcohol- drugs- of rookverslaving op latere leeftijd. Volgens Groenman maken de resultaten van dit onderzoek duidelijk dat het van groot belang is dat psychiatrische problemen bij een grotere groep kinderen zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Groenman: ‘Zeker nu blijkt dat ook andere psychiatrische stoornissen in de kindertijd het risico op verslaving verhogen. Verslaving gaat gepaard met een enorme belasting voor de verslaafde, voor de familie van de verslaafde en voor de maatschappij als geheel. Preventie is daarom een belangrijk doel.’ Zij pleit er voor om ouders, behandelaars en overheid te attenderen op de risico’s die gevolg kunnen zijn van de stoornissen. Hierdoor zijn in samenwerking met alle direct betrokkenen de risico’s te verkleinen op verslaving op latere leeftijd met alle negatieve gevolgen van dien.​​

De wetenschappers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine Jour​nal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP).

Bron: umcg.nl