Nieuws

Componence Asset List

29 september 2017

200x200-DEF-zonder-logo-fusie+antes-mensen-plein.png

In juni heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming gegeven voor de fusie mits een aantal activiteiten zou worden overgedragen aan GGZ Delfland. De afgelopen maanden heeft de overdracht van zorgactiviteiten op het gebied van de ambulante en klinische Specialistische GGZ en forensische psychiatrie plaatsgevonden. Hiermee is voldaan aan de eis die de ACM heeft gesteld en is de juridische fusie tussen Antes en Parnassia Groep per 2 oktober 2017 een feit. Een belangrijk en mooi moment voor kwetsbare patiënten in Rijnmond. Na de lange voorbereidingsperiode kunnen wij nu echt beginnen om gezamenlijk de zorg aan deze patiënten nog beter vorm te geven!

Samen voor een betere GGZ in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden en Drechtsteden

Grote meerwaarde voor de meest kwetsbare patiënten

De fusie heeft een grote zorginhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblemen en ouderen die kampen met psychiatrische problemen. De bundeling van kennis, expertise en bedrijfsvoering zorgt voor de benodigde slagkracht. In tijden van bezuinigingen is verandervermogen nodig om te voldoen aan de toenemende vraag naar ggz-zorg. Een hogere kwaliteit zorg tegen lagere kosten is noodzakelijk, ook om in de toekomst de juiste en tijdige zorg te kunnen blijven leveren aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen.

Wat gaan wij de komende jaren doen?

Gezamenlijk gaan wij de zorg voor onze cliënten nog verder verbeteren. Door het bundelen van onze krachten zetten wij een sluitend netwerk van kleinschalige GGZ-teams neer dat aansluit op én samenwerkt met de gemeentelijke wijkteams. Onze specialistische hulp zal eerder, beter en goedkoper kunnen worden ingezet dan voorheen.

In de afgelopen jaren hebben wij (de GGZ) een fors aantal bedden afgebouwd. Door het combineren van onze gezamenlijke voorzieningen zijn wij in staat, ondanks die beddenafbouw, klinieken met gespecialiseerde afdelingen te behouden. Binnen een periode van vijf jaar vernieuwen en renoveren wij de klinische huisvesting, om de behandel- en verblijfmogelijkheden voor onze cliënten te optimaliseren.

Door samen te gaan ontstaat er voor onze medewerkers meer ruimte voor loopbaanperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ten slotte, en niet in het minst, onze partners (gemeenten, andere zorginstellingen en zorgverzekeraars) steunen de plannen die wij hebben gemaakt. Wij zullen graag en intensief met hen blijven samenwerken.

Maatschappelijk herstel

Door onze ambulante GGZ-teams zal de zorg in de wijken op een kleinschalige wijze worden aangeboden. Cliënten kunnen gebruikmaken van hoog specialistische behandelingen in (nieuwe) klinieken op verschillende locaties in ons werkgebied. Bij onze hulpverlening staat de menselijke maat voorop. Het uiteindelijke doel van de zorg die wij bieden, is dat cliënten, ondanks blijvende kwetsbaarheden of beperkingen, gelijkwaardig meedoen binnen onze maatschappij.

Antes en Parnassia Groep: samen voor een betere GGZ in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden en Drechtsteden!