Nieuws

Componence Asset List

21 augustus 2018

200x200+symp+suicidepreventie+2018.jpg
Op 10 september organiseert Parnassia Groep met verschillende partners een symposium ter gelegenheid van 'World Suïcide Prevention Day'. Ieder jaar wordt op 10 september wereldwijd speciale aandacht gevraagd voor de noodzaak van suïcidepreventie. Wilt u er bij zijn? Meld u hier aan.

Versterken samenhang in preventie - training - behandeling

Nog steeds neemt jaarlijks het aantal suïcides toe. Hoe kunnen we deze stijging naar beneden ombuigen en hoe kunnen we mensen die suïcidaal zijn beter helpen? Op dit symposium wordt het belang van, alsook de ontwikkelingen in, suïcidepreventie vanuit diverse invalshoeken belicht. Om het aantal suïcides te verminderen is er preventie op vele terreinen nodig. Meer training van gatekeepers, betere veiligheid bij risicoplaatsen, lastigere toegankelijkheid van middelen waarmee je kunt suïcideren, betere herkenning en behandeling. Wat kan anders, wat moet beter? Ook zijn er veel wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en suïcidaal gedrag.

Bovendien zijn naasten en ervaringsdeskundigen belangrijk: hoe denken zij en wat vinden zij nodig? Over bovenstaande gaan we graag in gesprek tijdens dit symposium waar belangrijke spelers van suïcidepreventie in Nederland aanwezig te zijn. Werken aan een toekomst met betere preventie, eerdere signalering en betere behandeling kan alleen als we het samen doen!