Nieuws

Componence Asset List

08 september 2017

illustratie+mensen+in+de+stad.png

Aan de vooravond van Wereld Suïcide Preventiedag gaat de film ‘Op de rails’ in première. Een mini-documentaire over Eric met zelfmoordgedachten en de zorg die hij thuis krijgt door het team Intensief Behandeling Thuis (IBT) van Bavo Europoort. Dit team ontwikkelde de film ‘Op de rails’ om te laten zien hoe tijdelijke intensieve zorg crisisopnames kan voorkomen. 

Korte film ‘Op de rails’ laat het zien

‘Op de rails’ vertelt het verhaal van Eric. Hij kampte met een ernstige depressie en gedachten aan de dood overheersten zijn leven. Zes weken lang werd hij intensief begeleid door het  IBT team van Bavo Europoort. Nu gaat het beter met hem. Spreken over zijn gedachten met het IBT èn zijn naaste omgeving plus medicatie hebben hem hierbij geholpen. Zijn verhaal laat zien hoe belangrijk het is om hulp te vragen. En niet alleen hulp vragen, maar ook het delen van je verhaal helpt.

Eric: “Ik ben van ver gekomen, maar ik heb mijn leven weer op de rails. Ik ben het IBT team heel dankbaar.”

Voorkomen crisis

Het IBT biedt intensieve hulp aan mensen thuis die door psychiatrische problemen in crisis zijn of dreigen te raken. Met deze intensieve behandeling wordt een (vrijwillige) opname voorkomen. Ook begeleidt het IBT mensen die na een klinische opname naar huis gaan, maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. Op deze manier kunnen opnames worden verkort.

De kracht van het IBT zit hem in de dagelijkse bezoeken aan huis om zo de psychische klachten te stabiliseren. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn eerdere ervaringen en voorkeuren zorgt het IBT samen met de patiënt voor een crisissignaleringsplan, gedragstherapie en een goede dagstructuur met activiteiten.

Helene Hoegee-Visser, psychiater IBT: ’Onze visie is dat beter worden het beste thuis kan gebeuren. In eigen omgeving, en met zoveel mogelijk betrokkenheid van zijn of haar partner, kinderen, vrienden, buren en de eventuele vaste behandelaar.’

Herstellen doe je thuis

Met intensieve behandeling thuis (IBT) wil Parnassia Groep klinische opnames voorkomen en áls ze dan nodig zijn niet langer laten duren dan nodig zijn. Zo werden in Rijnmond tot en met 2016 650 patiënten thuis behandeld; voor 562 van hen werd zo een klinische opname voorkomen.

De komende jaren bouwt Parnassia Groep het aantal IBT-teams verder uit in Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland. Zo kan het aantal opnames verder verminderen, de opnameduur worden teruggebracht en worden het aantal bedden optimaler benut.

Toename zelfdodingen

Het aantal zelfdodingen in Nederland neemt al enkele jaren toe. Vorig jaar maakten volgens het CBS 1.894 mensen een einde aan hun leven. Dit zijn gemiddeld 5,2 gevallen per dag. In Nederland overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. In 2016 waren dit 1.279 mannen en 615 vrouwen.