Nieuws

Componence Asset List

13 juni 2024

jaarverslag+200.png
In 2023 zien we de eerste resultaten van het integraal zorgakkoord (IZA) ontstaan. Gemeenten, huisartsen, welzijn, politie en ggz kunnen elkaar beter vinden in regionale samenwerkingen.
Mensen die door schulden, relationele problemen of lichamelijke problemen meer kans op psychische klachten hebben, kunnen naar een mentaal gezondheidscentrum voor een verkennend gesprek. Dit is laagdrempelige zorg in de wijk met persoonlijke aandacht. Veelal kunnen deze mensen bij zorgverleners buiten de ggz terecht. Dit geeft het belang aan van regionale samenwerking tussen sociaal domein en ggz. Zo zorgen we er samen voor dat er meer ruimte ontstaat voor mensen met meer complexe ggz-vragen. 
 

Elke collega telt!

Het afgelopen jaar hebben 12.751 collega’s zich ingezet om bijna 161.000 cliënten te behandelen en begeleiden. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt doet ons nog meer beseffen dat we moeten zoeken hoe we ons werk zo effectief mogelijk kunnen doen, met behoud van werkplezier. 
Het vraagt van onze behandelaars flexibiliteit om andere manieren van werken eigen te maken.
Bijvoorbeeld door digitale innovaties zoals volledig online behandelen of door samen met cliënt, diens naaste(n) en andere samenwerkingspartners de verantwoording te nemen in het herstel. 

We blijven ons inspannen om de administratieve lasten te verminderen. Hierdoor kunnen we onze schaarse middelen optimaal inzetten voor onze cliënten. Daarnaast blijven we ons richten op het werkplezier en de zeggenschap van onze professionals.

We zijn trots dat we in 2023 én wederom veel cliënten hebben behandeld en begeleid én belangrijke veranderingen in de ggz in gang gezet hebben. In ons jaarverslag 2023 leest u meer hierover. 

Anita Wydoodt, Sjoerd van Breda en Elnathan Prinsen,
raad van bestuur