Nieuws

Componence Asset List

10 juni 2020

regulier-koningin-maxima.png

Koningin Máxima heeft woensdagochtend 10 juni een werkbezoek gebracht aan Parnassia Groep op de Lijnbaan in Den Haag. Het bezoek ging over de (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op de geestelijke gezondheidszorg, waarbij er aandacht was voor zowel de huidige problemen als de kansen en nieuwe ontwikkelingen.

Marc Blom legde aan de Koningin uit welke maatregelen Parnassia Groep heeft getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Twee leden van de concern cliëntenraad vertelden hun persoonlijke verhaal over de impact van de coronapandemie en hun behandeling. “Naast een overkill aan informatie over corona wat angst en paniek geeft, heeft corona ook geholpen het taboe rond psychologische problemen te doorbreken.”

Ook kreeg Koningin Máxima een toelichting op de online behandeling met de app Super Brains. Rutger den Hollander: “Door kleine stapjes te zetten en goed gedrag te belonen, leren mensen met ADHD de regie over hun leven te houden.”
 
Vervolgens ging Koningin Máxima in gesprek met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie met als uitgangspunt preventie en zorg op maat. Zo is netwerkpsychiatrie een vorm van zorg waarbij sociale domein en ggz met elkaar samenwerken met en rondom de patiënt, aangevuld met steun vanuit het sociale netwerk van de patiënt om stabiliteit te creëren. “Wanneer de gemeente bij de intake kan aansluiten, kunnen we het hele probleem tegelijkertijd aanpakken. Bij psychische problemen is er vaak sprake van schulden, geen uitkering, weinig sociale contacten, etc.”, geeft Niels Mulder aan.

David van den Berg denkt in de beweging ‘redesigning psychiatry’ mee aan manieren om de mentale weerbaarheid van burgers te vergroten, als middel om ergere psychische problemen te voorkomen. “Kinderen weten wat gezonde voeding is, maar leren niet hoe je omgaat met emoties.”

Ook kwam het Medisch contactcentrum aan bod, dat 24/7 contact met patiënten en naasten heeft om direct inhoudelijke zorg te kunnen bieden. Marc Baars: “Naast de bekende diensten kunnen we ook persoonsalarmering, medicijninname en alcohol detox thuis aanbieden.”

Koningin Máxima gaf aan dat maatwerk in zorg aan patienten belangrijk is, naast preventie en vroegsignalering.

Marc Blom is psychiater en lid raad van bestuur, Jan Willem en Martin zijn leden van de concern cliëntenraad, Rutger den Hollander is CEO Super Brains, Niels Mulder is psychiater en hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, David van den Berg is klinisch psycholoog, onderzoeker en  initiatiefnemer Redesigning psychiatrie, Marc Baars is manager zorg team Klantcontact.