Nieuws

Componence Asset List

18 oktober 2017

200x200+marc+blom.png
Parnassia Groep bestuurder Marc Blom is door TOPGGz benoemd als bestuurslid. Marc Blom wil hiermee ook vanuit deze hoedanigheid een bijdrage leveren aan betere zorg.

Zelf zegt hij over zijn benoeming en plannen: "Parnassia Groep ondersteunt vanaf de start van TOPGGz omdat het belangrijk is dat er ook behandelingen beschikbaar blijven voor zeer moeilijk te behandelen patienten of zeldzame psychische stoornissen. Vanuit het bestuur zal ik me richten op de thema's kennisverspreiding en betaalbaarheid van deze dure vormen van zorg." Formeel wordt benoeming bekrachtigd in de TOPGGz-bestuursvergadering van 7 december.  

Wat is TOPGGz?
TOPGGz verwijst naar hooggespecialiseerde patiƫntenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisspreiding. Op dit moment hebben binnen Parnassia Groep de afdelingen Angststoornissen, ADHD voor volwassenen, Therapieresistente Depressie van PsyQ Haaglanden en Centrum Dubbele Problematiek van Palier dit Keurmerk. Komend jaar hopen 3 andere afdelingen ook dit Keurmerk te krijgen.

Naast Marc Blom zijn ook Ernst Klunder (voorzitter Raad van Bestuur Dimence) en Lex de Grunt (lid Raad van Bestuur Altrecht) benoemd als nieuwe bestuurders. Met deze 3 benoemingen is ook het bestuur van TOPGGz uitgebreid. Dit was noodzakelijk omdat in de afgelopen jaren steeds meer afdelingen van ggz-instellingen het TOPGGz keurmerk verwierven. Het bestuur van TOPGGz is zeer verheugd dat ze deze bestuurders met al hun expertise en ervaring hebben binnengehaald.

Landelijk hebben 43 afdelingen het TOPGGz keurmerk, verdeeld over verschillende ggz-instellingen.