Nieuws

Componence Asset List

07 november 2017

200x200+Isis+Groeneweg.png
Promotieonderzoek Isis Groeneweg-Koolhoven: apathie komt zowel bij depressieve als niet-depressieve ouderen vaak voor.

Op 7 november hoopt Isis Groeneweg-Koolhoven, ouderenpsychiater bij Bavo Europoort (onderdeel van Parnassia Groep) te promoveren aan de Universiteit Leiden. Het onderwerp van haar proefschrift: Prevalence, symptoms and risk profiles of apathy at old age.

Uit haar onderzoek blijkt dat apathie als een klinisch relevant syndroom vaak voorkomt, bij ouderen met een depressie, maar ook in de algemene oudere bevolking. “Apathie wordt dikwijls in samenhang met andere (neuro)psychiatrische aandoeningen gevonden”, vertelt ze, “en heeft een ongunstig effect op het functioneren van alledag, op sociale interacties, op de ervaarde kwaliteit van leven en op het beloop van bijkomende aandoeningen met nadelige gevolgen voor de gezondheid.

In mijn klinische praktijk kom ik regelmatig ouderen tegen met een ernstige depressie die nauwelijks reageert op antidepressieve medicatie. Dit zou heel goed te maken kunnen hebben met de aanwezigheid van apathie.”

Onderscheid maken tussen depressie en apathie
“Onderscheid maken tussen depressie en apathie kan lastig zijn, omdat de symptomen overlappen. Denk aan verminderde interesse, minder actief zijn en moeilijk kunnen concentreren. Apathie vraagt echter om een andere behandeling dan depressie. Bepaalde antidepressieve medicatie kan zelfs apathie veroorzaken. De noodzaak om de aanwezigheid van apathie te erkennen en herkennen bij patiënten is daarom groot. Daarnaast vind ik dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar adequate behandeling van apathie, in combinatie met de behandeling van de eventuele onderliggende neuropsychiatrische aandoeningen. Dat is essentieel, aangezien apathie een ongunstig effect blijkt te hebben op het beloop van deze aandoeningen.”

Prevalence, symptoms and risk profiles of apathy at old age
Het proefschrift van Isis Groeneweg-Koolhoven is te raadplegen via de  Universiteit Leiden. 

Over Isis Groeneweg-Koolhoven
Isis werkt bij Parnassia Groep als ouderenpsychiater, opleider, onderzoeker en specialismeleider van de specialismegroep Ouderen. Ze is zorginhoudelijk teamleider van de kliniek ouderenpsychiatrie (Bavo Europoort) op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Na het vormgeven van de opleiding Psychiatrie, aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie, is zij tevens opleider voor dit aandachtsgebied. Daarnaast is ze stage-opleider voor aios klinische Geriatrie en verpleegkundige specialisten in opleiding.