Nieuws

Componence Asset List

13 mei 2020

regulier-vrouw-zwaaien.png

Nu de ‘anderhalvemetersamenleving’ meer vorm krijgt kunnen ook wij, net zoals b.v. ziekenhuizen, weer meer mensen op onze locaties gaan ontvangen. Uiteraard ging onze zorg tijdens de corona uitbraak daar waar nodig gewoon door; in onze klinieken, de acute zorg en natuurlijk op onze locaties aan mensen waarvoor het echt noodzakelijk was. De andere zorg aan onze patiënten hebben we z.s.m. omgezet naar telefonische of online contacten om de zorg zo goed mogelijk te continueren. Een groot aantal van onze vestigingen is inmiddels geschikt om veilig mensen te kunnen ontvangen. De komende tijd zullen wij doorgaan met locaties geschikt maken voor veilig behandelen op locatie.

Er is hard gewerkt om onze vestigingen geschikt te maken voor meer en veilige afspraken op locatie. Hierdoor kan er gewerkt worden met inachtneming van de anderhalve meter afstand en andere maatregelen conform de RIVM-richtlijnen. Zo zorgen wij voor een zo hoog mogelijke veiligheid voor patiënten en collega’s.

Op afstand waar dat kan, fysiek waar dat nodig is

We blijven ook inzetten op de online behandeling voor wie dat geschikt is. Ook nu blijft uiteraard de beperking van de verspreiding van het virus voorop staan en we willen de goede ervaringen die we hebben opgedaan met online behandelen blijven inzetten. Maar we merken ook dat er een groep patiënten is die tussen wal en schip dreigt te vallen, bij online en telefonisch behandelen, die onze zorg juist goed kan gebruiken. Voor hen wordt afspreken op een vestiging weer mogelijk gemaakt, denk bijvoorbeeld aan:

  • Patiënten die onvoldoende bereikt worden met digitale zorg;
  • Patiënten die ondanks de digitale zorg achteruitgaan;
  • Patiënten die minder herstellen dan verwacht zou mogen worden
  • Patiënten die zelf aangeven een (sterke) voorkeur voor face-to-face behandeling te hebben en anders overwegen de behandeling niet te starten of te staken ondanks hun klachten.
  • Patiënten die onvoldoende digitaal vaardig zijn

Lees hier wat je moet weten als je één van onze locaties wil bezoeken

Klinieken en dagbesteding

Onze zorg en begeleiding in de klinieken is tijdens de uitbraak van het virus doorgegaan zoals je gewend bent. Bezoek ontvangen was echter niet mogelijk. Dat is nu wel mogelijk door het plaatsen van de ‘flexvisit’, een soort tuinhuisje met twee ingangen en een doorzichtige wand. De eerste daarvan is al geplaatst in Den Haag. Dit levert ontroerende ontmoetingen op. "Mensen knappen er er echt van op", aldus onze collega Claire. De komende tijd worden er meerdere geplaatst, vooral bij klinieken waar patiënten langere tijd verblijven.

Re-integratie trajecten en dagbesteding worden weer voorzichtig opgestart. Per locatie wordt er gekeken wat de beste en veiligste manier is om dat te doen.

Bestuurder Marc Blom geeft uitleg in Zorgvisie

Zorgvisie sprak met onze bestuurder en psychiater Marc Blom over deze ontwikkeling. Lees het interview met hem.