Nieuws

Componence Asset List

03 november 2017

200x200+Annet+Spijker.png
Annet Spijker, psychiater en directeur zorg bij PsyQ, reageert op de vraag: ‘Hebben de ggz-instellingen zoals we die nu kennen niet hun langste tijd gehad? via een ingezonden brief in vakblad De Psychiater.

In datzelfde blad vroeg Marcel Timmermans in een artikel zich namelijk af of werken in loondienst bij een ggz-instelling nog wel aantrekkelijk genoeg was. Hij ziet de vraag naar psychiaters vanuit diezelfde organisaties verder stijgen. Dat duidt er volgens Timmermans op dat psychiaters liever zelfstandig willen blijven of anders willen werken een kleine groepspraktijken en dus niet meer in ggz-instellingen. Annet Spijker ziet juist de meerwaarde van ggz-instellingen voor psychiaters ‘en patiënten. Een samenvatting van haar ingezonden brief.

Annet Spijker stelt dat het bieden van hulp aan mensen die psychisch lijden en het leveren van een bijdrage aan herstel, veelal samen met collega's en vaak binnen een team, de kern en de inhoud is van het werk van een psychiater. Het is leuk om in een instelling te werken waar jonge mensen opgeleid worden, waar samengewerkt wordt tussen vakgebieden, waar waarneming onderling geregeld is, en waar belangen verdedigd kunnen worden in een medische staf. Een organisatie is daarmee ook een bundeling van kennis en expertise op velerlei terrein waar de patiënt in de behandeling baat bij heeft.

Zij bestrijdt het beeld dat ggz-instellingen bestaan uit bedden. Bij Parnassia Groep is maar 5% van de patiënten opgenomen in een kliniek of een beschermde woonvorm. Er wordt gewerkt in samenwerkende netwerken van zorg bij huisartsen, in wijken en wijkteams en in specialistische poliklinieken. Deze manier van zorg bieden zorgt voor de professionals een afwisselend en breed palet aan mogelijkheden voor werk. Dus ggz-instellingen hebben hun langste tijd gehad? Juist niet concludeert Spijker. “We moeten onze goede zorg zichtbaar maken. We moeten strijden tegen onnodige (verantwoordings)regels. Dus handen uit de mouwen voor onze patiënten, met compassie, lef en moreel kompas: de ggz heeft de stem en energie van haar professionals hard nodig!”

Lees de complete ingezonden brief van Annet Spijker. Wegens copyright is het niet toegestaan het artikel van Maurice Timmermans te publiceren. Om dit artikel te kunnen lezen moet je abonnee zijn van De Psychiater.